Naujienos

Rajone ugdymas vykdomas mišriu būdu

Naujienos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“  nuo 2021 m. balandžio 26 d. Akmenės rajono Akmenės, Papilės Simono Daukanto, Ventos gimnazijose, Kruopių pagrindinėje mokykloje ir Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje (toliau–mokyklos) ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu (kontaktiniu ir nuotoliniu) ugdymo proceso organizavimo būdu, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarime Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nurodytų sąlygų.

Mokyklose, kuriose vykdomas tyrimas, mokinių ugdymas organizuojamas:

  • sutikusiems dalyvauti tyrime – kontaktiniu arba nuotoliniu būdu mokyklose nustatyta tvarka, vadovaujantis kiekvienos klasės mokinių ir mokyklų darbuotojų nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimų SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) ir tyrimų SARS-CoV-2 RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – PGR tyrimas) rezultatais, kai tyrime sutinka dalyvauti ne mažiau kaip 60% kiekvienos klasės mokinių;
  • nesutikusiems dalyvauti tyrime – nuotoliniu būdu.

Akmenės gimnazijoje kontaktiniu būdu bus mokomi 108 mokiniai iš 118 (7 klasės), Papilės Simono Daukanto gimnazijoje – 87 mokiniai iš 101 (7 klasės), Ventos gimnazijoje – 48 iš 106 (4 klasės), Kruopių pagrindinėje mokykloje 18 iš 25 (3 klasės), Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje – 262 iš 310 (15 klasių).

Su Akmenės savivaldybės administracijos direktorės 2021 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. A-196 „Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso  ir savanoriško profilaktinio tyrimo organizavimo“ įsakymu galima susipažinti adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/72bd68a0a37c11ebbcbbc2971cdac3cb

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Nuotrauka iš Ventos gimnazijos archyvo – vyresniųjų klasių moksleiviai projekte

Atgal