Paslaugos vaikui ir šeimai

KUR GALIMA KREIPTIS, JEI VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

Paslauga 
(pavadinimas, trumpas apibūdinimas, trukmė, cikliškumas ir t. t.)

Paslaugos teikėjas, adresas, kontaktai, darbo laikas

Paslaugos gavėjai

Paslauga asmeniui ir (ar) grupei asmenų

Paslaugos teikimo vieta (-os)

Paslaugos užsakymas, kaina

Mokymosi sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų įvertinimas. Nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius, nustatyti lygį, skirti specialųjį ugdymą.

Psichologinės, socialinės pedagoginės, švietimo informacinės pagalbos teikimas.Specialiosios pedagoginės pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims teikimas.

Psichologinės pagalbos mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje teikimas.

Konsultavimas. Vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, specialistų konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.

Švietimas bei metodinės pagalbos teikimas.Organizuojamos paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai  specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimas ir vedimas. Kursų tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius.

Socialinių įgūdžių formavimo grupė.Grupė skirta vaikams, stokojantiems socialinių įgūdžių bei patiriantiems sunkumų mokykloje.

Praktiniai užsiėmimai „Kaip kalbėtis su vaiku, spręsti problemas, suprasti save“.Efektyvios tėvystės mokymo kursai, savipagalbos užsiėmimai.
Kursų tikslas – suteikti žinių apie pozityvią tėvystę, bendravimo su vaikais įgūdžius.

Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė

Tel. 8 425 52399, 8 612 52804

ppt@akmene.lt

www.akmenesppt.lt

Darbo laikas

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-16.45

Vaikai

 

 Vaikai

 

 

 Ugdymo įstaigų darbuotojai

 

 

Vaikai, tėvai, pedagogai

 

 

 

Vaikai, tėvai, pedagogai

 

 

 

Tėvai, kuriems kursai paskirti teismo ar ne teismo tvarka

 

 


Vaikai

 

 

Tėvai

 Tėvai

Asmeniui

 

 Asmeniui

 

 

 Asmeniui

 

 

 


Asmeniui, grupei

 

 

 

Grupei

 

 

 


Grupei

 

 

 

 

Grupei

 

 

Grupei

 Grupei

Tarnybos patalpose ar ugdymo įstaigoje

 Tarnybos patalpose

 

 

 


Tarnybos patalpose

 

 

Tarnybos patalpose arba ugdymo įstaigose

 

 


Tarnybos patalpose arba ugdymo įstaigose

 


Tarnybos patalpose

 

 

 Tarnybos patalpose
Tarnybos patalpose

 


Tarnybos patalpose

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai
Nemokama paslauga

 


Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai
Nemokama paslauga

 

 


Kreipiasi pats asmuo Nemokama paslauga

 

 
Kreipiasi vaikai, tėvai, pedagogai
Nemokama paslauga

 

 


Kreipiasi tėvai, ugdymo įstaigos

 

 


Kreipiasi tėvai
Kursų kaina 37,65 euro

 

 

 


Kreipiasi tėvai, mokytojai
Paslauga nemokama


Kreipiasi tėvai, mokytojai
Paslauga nemokama


Kreipiasi tėvai, mokytojai
Paslauga nemokama

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 4 padaliniai: Vaiko globos padalinys ir Bendruomeniniai vaikų globos namai, veikiantys  šeimyniniu principu,  Pagalbos šeimai padalinys ir Globos centras.
Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios socialinės globos, paramos šeimai ir bendruomenei paslaugos. 

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Dvaro g.15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas

Tel. (8 425) 59184

vaiku.globa@akmene.lt

www.akmenesvaikai.lt

Darbo laikas:

I-IV   8.00-16.45

V       8.00-15.30

       

Vaiko globos padalinys.

Teikiamos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba centre laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Tėvų globos netekę vaikai

Asmeniui

Akmenės rajono paramos šeimai centro Vaiko globos padalinys.

Dėl paslaugų teikimo kreipiasi Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius, Savivaldybės administracija
Paslauga nemokama.

Pagalbos šeimai padalinys.

Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms.

Socialinės riziką patiriančios šeimos

Asmeniui, šeimai.

Akmenės rajono seniūnijos, kuriose dirba socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis.

Paslaugos teikimą inicijuoja  Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius, Savivaldybės administracija, seniūnijos, socialinių paslaugų įstaigos, kitos pagalbą vaikams ir šeimoms teikiančios įstaigos ar kitos įstaigos, organizacijos, šeima.

Paslauga nemokama.

Globos centras.

Teikiamos globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių, budinčių globotojų,  įtėvių, fizinių asmenų, priimančių vaiką laikinai svečiuotis,  paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems.

Vykdomi įvadiniai, specializuoti, artimiems giminaičiams ir tęstiniai mokymai pagal GIMK  (globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo) programas globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.

Įvadiniai mokymai trunka 7 savaites, vieno susitikimo trukmė 3 val.

Specializuoti mokymai trunka 6 savaites, vieno susitikimo trukmė 3 val.

Mokymai artimiesiems giminaičiams trunka 6 savaites, vieno susitikimo trukmė 3 val.

Tęstiniai mokymai trunka – tris kartus į metus, vieno susitikimo trukmė 3 val.

Akmenės rajono paramos šeimai centras
Dvaro g.15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas
Tel. (8 425) 59184
vaiku.globa@akmene.lt
www.akmenesvaikai.lt
Darbo laikas:
I-IV   8.00-16.45
V       8.00-15.30

 

 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras
Stadiono g. 11-19, Akmenė
Tel. (8 425) 59184
vaiku.globa@akmene.lt
www.akmenesvaikai.lt
Darbo laikas:
I-IV   8.00-16.45
V       8.00-15.30

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras
Dvaro g.15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas
Tel. (8 425) 59184
vaiku.globa@akmene.lt
www.akmenesvaikai.lt
Darbo laikas:
I-IV   8.00-16.45
V       8.00-15.30

Būsimi ir esami globėjai (rūpintojai), globėjai giminaičiai, budintys globotojai, įtėviai ir fiziniai asmenys, priimantys vaiką laikinai svečiuotis.

Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos

 

 

 

 

 

 


 Tėvų globos netekę vaikai

 

 

 

Tėvams

 

 

 

 

 

 

 

Poroms

 

 

Poroms

 

 

 

Tėvams

 

 

 

 

Tėvams

Asmeniui ir grupei asmenų

Akmenės rajono paramos šeimai centras, paslaugos gavėjų namai.

Dėl teikiamų paslaugų nukreipia Akmenės rajono savivaldybės administracija, dėl konsultacijų klientai gali kreiptys patys.
Nemokama paslauga
Bendruomeniniai vaikų globos namai.

Teikiamos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba centre laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Asmeniui

Akmenės rajono paramos šeimai centro

Bendruomeniniai vaikų globos namai.


Paslauga nemokama.
 

Pozityvios tėvystės mokymai

Mokymai skirti visiems tėvams, kurie turi klausimų apie tėvystę ir kuriems reikia naujų gebėjimų. Tikslas  – paskatinti gerus santykius tarp tėvų ir vaikų, užkirsti kelią (rimtoms) problemoms auginant vaikus, užkirsti kelią vaikų elgesio problemoms. Kursas susideda iš šešių susitikimų, kurių  vieno susitikimo trukmė yra 2 valandos.

Video seminaras „Santuokos kursas“

Mokymo kursas sutuoktiniams, skirtas poros santykiams stiprinti. Septynių dalių kursas,  vieno susitikimo trukmė 1 valanda.

Video seminaras „Santuokos kursas“

Mokymo kursas sutuoktiniams, skirtas poros santykiams stiprinti. Septynių dalių kursas,  vieno susitikimo trukmė 1 valanda

Video seminaras, autorius Markas Gungoras „Per juokus į geresnę santuoką“

Linksmi ir praktiški autoriaus patarimai gvildena sudėtingus vyrų ir moterų santykių klausimus, pateikia aibę naudingų patarimų ir praktinių pasiūlymų, kaip išnarplioti santykiuose susimetusius „mazgus“.  Penki susitikimai,   vieno susitikimo trukmė 1 valanda.

Video seminaras „Kursas tėvams, auginantiems paauglius“

Kursas tėvams, auginantiems paauglius nuo 11 iki 18 m. Tai – pagalba sveikų tarpusavio santykių auginimui rengiant paauglius suaugusiojo gyvenimui.

Penki susitikimai, vieno susitikimo trukmė 1 valanda.

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo projektas „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“

Paslaugos teikiamos „vieno langelio“ principu, tai yra potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įsitraukimo į paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas.

Grupei

 

 

 

 

 

 

 

Grupei

 

 

Grupei

 

 

 

Grupei

 

 

 

 

Asmeniui, grupei

Akmenės rajono paramos šeimai centras

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras

 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras

 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras

 

 

 

Veiklos koordinatorė Erika Rakickaitė
860798892

Kreipiasi pats asmuo
Paslauga nemokama

 

 

 

 

 

 

 

Kreipiasi pats asmuo
Paslauga nemokama

 

 

Kreipiasi pats asmuo
Paslauga nemokama

 

 

Kreipiasi pats asmuo
Paslauga nemokama

 

 

 

Į veiklos koordinatorę šeimos ir asmenys gali kreiptis patys arba būti nukreipti kitų institucijų. 

Paslauga nemokama

 

Ankstyvosios intervencijos programa.

Tikslas – siekti kuo anksčiau nustatyti ir motyvuoti vaikus atsisakyti žalingų įpročių, laiku suteikti kompleksinę psichologinę, medicininę ar kitą pagalbą vaikui ir šeimai, išvengti neigiamų medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių padarinių, susijusių su narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų neteisėtu vartojimu.

Ankstyvosios intervencijos programos uždaviniai:

 • motyvuoti vaiką atsisakyti alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimo;
 • suteikti žinių apie alkoholio ir narkotikų keliamą žalą;
 • keisti vaikų požiūrį į savo elgesį ir įpročius (alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimą).

Paslaugos sudėtis: Pradinis pokalbis – 60 min. 8 val. grupiniai užsiėmimai, kurių metu suteikiamos žinios apie neigiamą psichoaktyviųjų medžiagų poveikį ir pasekmes, taip pat teisinius aspektus, susijusius su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, platinimu, laikymu ir pan., apmąstomas asmeninis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, pateikiami praktiniai patarimai, kaip mažinti arba nutraukti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Baigtinis pokalbis.

Pasibaigus Ankstyvosios intervencijos programai, dalyviams išduodami pažymėjimai.

Šeimų mokyklėlė. Tikslas - lavinti tėvystės įgūdžius, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, sukurti sąmoningos tėvystės pamatus, pažinti psichologinius vaikų raidos etapus.

Paskaitos: „Laukiame naujagimio“, „Natūralaus maitinimo įgūdžiai ir žindymo privalumai“, „Saugios aplinkos kūrimas, traumų prevencija“, „Paauglystė – iššūkis tėvams“, Mankštos nėščiosioms.

Fizinio aktyvumo užsiėmimai:

 • Šiaurietiškas ėjimas;
 • Jogos užsiėmimai;
 • Sveikatą stiprinančios mankštos;
 • Mankšta darbo vietose

Individualios konsultacijos šeimai, vaikams, suaugusiems.

Temos:

 • Mitybos kontrolė (ūgio, svorio, KMI, vidaus riebalų kiekio, AKS įvertinimas).
 • Fizinio aktyvumo skatinimas (biure dirba sertifikuoti šiaurietiško vaikščiojimo instruktoriai).
 • Rūkymo prevencija, alkoholio vartojimo , narkotikų prevencija.
 • Šeimos sveikatos stiprinimas.
 • Užkrečiamų ligų (gripo, utelėtumo, niežų ir kt.) prevencija.
 • Lėtinių neinfekcinių ligų kontrolė
 • Lytinis švietimas.
 • Onkologinių ligų prevencija: informacijos sklaida, praktiniai mokymai kaip pasitikrinti apčiuopos būdu dėl krūties onkologinių susirgimų.

Priklausomybių konsultanto paslauga. 

Asmeniui turinčiam priklausomybę; šeimos nariams, gyvenantiems šeimos nariams, gyvenantiems su priklausomybę turinčiu asmeniu.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė

Tel (8 425) 37541

Darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

info@akmenesvsb.lt

http://www.akmenesvsb.lt

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė

Tel (8 425) 37541

Darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

info@akmenesvsb.lt

http://www.akmenesvsb.lt

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė

Tel (8 425) 37541

Darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-15.45

Pietų pertrauka 12.00-12.45

info@akmenesvsb.lt

http://www.akmenesvsb.lt

Asmenys nuo 14 iki 21 m., savanoriškai pateikę prašymą arba tikslingai nukreipti pareigūno, teismo ar savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsimiems ir esamiems tėvams

 

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono gyventojai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono gyventojai

 

Asmeniui, grupei asmenų

(6–12 asm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupei asmenų
(5-15 asm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupei asmenų

(5-15 asm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmeniui, grupėms asmenų

.

Akmenės rajono savival dybės visuomenės sveikatos biure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure

 

 

 

Visuomenės sveikatos biuro salėje, Akmenės gamtos ir kultūros parke, Naujosios Akmenės miesto stadione

 

 


Visuomenės sveikatos biure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos biure

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal susitarimą užsiregistravus el. paštu arba telefonu
Nemokama paslauga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos nemokamos, būtina registracija telefonu ar atvykus į visuomenės sveikatos biurą

 

 

Paslaugos nemokamos

 

 

 

 

Paslaugos ir užsiėmimai  nemokami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos ir užsiėmimai  nemokami

Transporto paslauga

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai
Respublikos g.28, Naujoji Akmenė,
Tel./fak.: (8 425)56125
mob.8 674 56510
Darbo laikas:
I-IV  8.00-17.00
V     8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45
info@akmenespn.lt
www.akmenespn.lt

 

 

Vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys su negalia, kiti asmenys dėl objektyvių priežasčių.

Asmeniui, grupei

 

Paslauga 2 kartus per metus teikiama nemokamai (atsižvelgiant į asmens (šeimos) vidutines pajamas)

Akmenės rajono neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Negalią turintys asmenys

Asmeniui

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

Kreiptis gali patys asmenys arba jų artimieji, socialiniai darbuotojai.
Paslauga iš dalies mokama.

Asmens higienos ir priežiūros  (pirtis, dušas) paslauga

Vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

Asmeniui

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų pirtis

Paslauga mokama.
Nemokamai – pagal seniūnijų teikiamus socialinės rizikos asmenų sąrašus, vieną kartą per mėnesį.

Bendrosios socialinės paslaugos. Sociakultūrinė veikla

Neįgaliųjų dienos centras

Nepriklausomybės al. 15A,

Naujoji Akmenė

Darbo laikas:

I-IV  13.00-17.00

V     13.00-15.45

Negalią turintys asmenys

Asmeniui

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų neįgaliųjų dienos centras

Paslauga nemokama

Dienos socialinės priežiūros, laisvalaikio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos

Socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikams. Vyksta pamokų ruoša, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, emocinių kompetencijų stiprinimas ir vasaros poilsio organizavimas.

Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos šios paslaugos: konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas.

VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras
Ventos g. 32B, Venta, LT-85316,
8 675 83865,
daiva.sliauteryte@gmail.com
Darbo laikas:
I - V  12.00-19.00

 
7- 18 metų. dienos centrą lankantys vaikai iš socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų ir jų tėvai

Asmeniui, grupei

Vaikų dienos centro patalpose

Nemokama paslauga.

Dėl paslaugų gali kreiptis patys asmenys, gali būti nukreipiami seniūnijos ar gimnazijos socialinių darbuotojų.

Individualios konsultacijos:  socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo.Materialinė parama pagal galimybes ir poreikį.

(maisto paketai, naudoti rūbai ir pan.)

 Vaikai, tėvai

Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų tėvai

 Asmeniui  VDC patalpose

 Nemokama paslauga

Kreipiasi tėvai

Psichosocialinė pagalba tikslinės grupės asmenims „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0003:

 

 • Individualios socialinio darbuotojo teikiamos konsultacijos krizę išgyvenančioms šeimoms.
 • Individualios psichologo teikiamos konsultacijos.
 • Grupinės psichologo teikiamos konsultacijos.
Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos  Asmeniui, grupei  VDC patalpose ir projekte nurodytose vykdymo vietose (Papilė, Venta, Akmenė, Naujoji Akmenė, Kruopiai)  Nemokama paslauga
Asmenys kreipiasi savarankiškai arba yra nukreipiami veiklos koordinatorės
 

 

Šeimos įgūdžių ugdymas „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“

Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0003:

 

 • Šeimų klubų veiklos organinazivamas.
 • Šeimų stiprinimo išvykų organizavimas.
 • Šeimų ir jų narių kultūros ir socialinės atsakomybės bei pagalbos stiprinimas.
Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos  

Asmeniui, grupei 

 

 

 

VDC patalpose ir projekte nurodytose vykdymo vietose (Papilė, Venta, Akmenė, Naujoji Akmenė, Kruopiai)   Nemokama paslauga
Asmenys kreipiasi savarankiškai arba yra nukreipiami veiklos koordinatorės   

 Pozityvios tėvystės mokymai „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“ Nr 08.4.1-ESFA-V-416-01-0003:

 

 • Tarpasmeniniai santykiai šeimoje“
 • „Vaiko pasitikėjimo savimi ugdymas“
 • „Probleminės vaiko ugdymo situacijos“
 • „Emocinio intelekto svarba ir ryšys su pozityviuoju auklėjimu“
 • Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo pratybos.
 • Mediacija šeimai
Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos   

Asmeniui, grupei 

 

 

 

 

 

Šeimai 

VDC patalpose ir projekte nurodytose vykdymo vietose (Papilė, Venta, Akmenė, Naujoji Akmenė, Kruopiai)   Nemokama paslauga
Asmenys kreipiasi savarankiškai arba yra nukreipiami veiklos koordinatorės   

Individualios konsultacijos:  socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo.

Dienos socialinės priežiūros, laisvalaikio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams, bei kitiems kaimo ir aplinkinių kaimų vaikams.

Vaikų dienos centras „Kelionė“
Parko g. 20, Kairiškių k., Papilės sen., Akmenės r.
Tel. 868672236
860131170
fondas.prieglostis@gmail.com
Darbo laikas:
I–V  12.00–20.00

Vaikai, tėvai

Asmeniui

VDC patalpose

Nemokama paslauga

Vaikai

Grupei

Centro patalpose

Nemokama paslauga

Vasaros stovyklos

Vaikai

Grupei

Troškūnai, Kairiškiai

Nemokama paslauga

Dienos socialinės priežiūros paslauga socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams. Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos šios paslaugos: konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas.

Vaikų dienos centras „Agluonai“

Agluonų kaimo daugiafunkcis centras, Dvaro g. 13, Agluonų km.

Tel.(8 650) 95 452,

(8 425) 56 860

Darbo laikas:

I–IV 15.00-20.00

7-18 m.  amžiaus vaikai iš rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų ir jų tėvai (globėjai)

Grupei

Centro salėje

Dėl paslaugų gali kreiptis pats asmuo, šeimos narys arba nukreiptas Akmenė rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius ir kt.

Paslauga nemokama.

Dienos socialinės priežiūros paslauga socialinę riziką patiriančioms šeimoms, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams.

Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos šios paslaugos: konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas.

Vaikų dienos centras „Uogys“

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė

Tel. (8 425) 56 860

Darbo laikas:

I–IV  13.00–18.00

7-18 m.  amžiaus vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų ir jų tėvai (globėjai)

Grupei

Ugdymo įstaigoje

Dėl paslaugų gali kreiptis pats asmuo, šeimos narys arba nukreiptas Akmenė rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius ir kt.

Paslauga nemokama.

Socialinės konsultacijos vaikams

Socialinei adaptacijai būtinų įgūdžių ugdymas, individualių ir grupinių konsultacijų pagalba, įvertinus socialinę problemą.

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“

Tel. 8 685 258247,

akmenesvdc@gmail.com

Darbo laikas:

I -V  11.00-19.00

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“

Tel. 8 685 258247,

akmenesvdc@gmail.com

Darbo laikas:

I -V  11.00-19.00

Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų.

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose

Kreipiasi  įstaigos ir tėvai

Nemokama paslauga

Psichologinės konsultacijos vaikams

Pagrindinės problemos nustatymas bei šalutinių problemų identifikavimas per Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį skyrių, gimnaziją, policiją ir jų sprendimas individualių bei grupinių konsultacijų ir užsiėmimų pagalba.

Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų.

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose

Kreipiasi  įstaigos ir tėvai

Nemokama paslauga

Nemokamas maitinimas

(Sumuštiniai, arbata).

Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų.

Vaikai

Įstaigos patalpose

Kreipiasi vaikai

Nemokama paslauga

Materialinė parama pagal galimybes ir poreikį.

(Naudoti rūbai, apavas, mokymosi priemonės.)

Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų tėvai.

Asmeniui

Įstaigos patalpose.

Kreipiasi vaikai ir tėvai

Nemokama paslauga

Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas

(bendravimo, stresinių situacijų valdymas, sprendimų priėmimo įgūdžių stiprinimas, atsakomybės už savo poelgius didinimas - praktiniai užsiėmimai).

Vaikai

Asmeniui,

grupei

Įstaigos patalpose

Kreipiasi įstaigos

Nemokama paslauga

Pagalba ruošiant pamokas ir mokymosi problemų sprendimas

Konsultuojant VDC darbuotojai.

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“

Tel. 8 685 258247,

akmenesvdc@gmail.com

Darbo laikas:

I -V  11.00-19.00

Vaikai

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose

Vaikai ir tėvai

Nemokama paslauga

Socialiai reikšmingo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas

Liaudies amatų pagrindų mokymai, liaudies amatų vaikų ir jaunimo vasaros stovyklų organizavimas  dalyvavimas socialinėse akcijose, šventiniuose renginiuose ir kt.

Vaikai, tėvai.

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose

Vaikai ir tėvai Nemokama paslauga

Sensorikos (pojūčių) kambario paslauga vaikams, turintiems autizmo požymių ar nežymių raidos sutrikimų.

Vaikai

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose.

Kreipiasi tėvai. Dalinai apmokama paslauga (VDC lankytojams  paslauga nemokama).

Individualios konsultacijos:  socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo.

Vaikų dienos centras „Vaiko kelias“

Nepriklausomybės al. 20, Naujoji Akmenė

Tel. 867247469, 862056634

fondas.prieglobstis@gmail.com

Darbo laikas:

II–VI   11.00–19.00

 

 

 

Vaikai, tėvai

Asmeniui

VDC patalpose

Nemokama paslauga

Vasaros stovyklos

Vaikai

Grupei

LPF Prieglobstis turimose patalpose- (Latvija, Troškūnai, Kairiškiai)

Nemokama paslauga

Dienos socialinės priežiūros, laisvalaikio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams.

Vaikai

Grupei

Centro patalpose

Nemokama paslauga

Individualios konsultacijos: socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo.

Laisvalaikio užimtumo, priklausomybių prevencijos, sveikos gyvensenos ugdymo, savanorystės skatinimo, saviraiškos realizavimo paslaugos

Grupiniai socializacijos, psichohigienos užsiėmimai, savipagalbos grupės: skatinti elgesio sunkumų turinčių, nusikalsti linkusių paauglių socializaciją, stiprinant psichologinį atsparumą, diegiant prosocialias vertybes ir nuostatas

 

Atviras jaunimo centras „NewStone“

Nepriklausomybės al. 20,

Naujoji Akmenė

Tel. 867247469

862056634

fondas.prieglobstis@gmail.com

Darbo laikas:

II-VI 15.00-19.00

Jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų  Asmeniui AJS patalpose  Nemokama paslauga

Atvira jaunimo erdvė (AJE) – aplinka, kurioje jaunimas gali pozityviai praleisti laisvalaikį saugioje aplinkoje, užsiimti mėgstama veikla, įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti jiems rūpimais klausimais.

 

 • AJE veikla nukreipta į visus jaunus žmones, tačiau ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turintiems jaunuoliams.
 • AJE jaunimo veiklos kryptys:
 • Saugus laisvalaikio praleidimas.
 • Socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas.
 • Profesinių kompetencijų ugdymas.
 • .Žalingų įpročių prevencija.
 • Jaunimo iniacityvų skatinimas.
 • Individualus konsultavimas.
 • Darbas su šeima.

 Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos Atvira jaunimo erdvė (AJE)

Ramučių g. 5,

Naujoji Akmenė

Tel. 8 611 494 51

vanda.jaseviciene@gmail.com

Darbo laikas:

I – III   13.00 – 18.00

IV         13.00 – 19.00

V        13.00 -  17.00

Jaunimas nuo 14 metų.

Asmeniui, grupei, šeimai

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

226, 229 kabinetuose

Paslauga nemokama.

Atvira jaunimo erdvė bibliotekoje.

Padėti mažiau motyvuotam, socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui, nedrįstančiam savarankiškai savęs realizuoti išeiti į visuomenę, nebijoti parodyti ką sugeba, savo sugebėjimais ir vizijomis bendrai kurti atviros jaunimo erdvės veiklą, padedant jai sėkmingai funkcionuoti.

Atviros jaunimo erdvės pagrindinis šūkis: „Mes patys“. Erdvės darbo principas nepateikti visko paruošto, struktūrizuoto ir apgalvoto nuo pradžios iki pabaigos. Tai  atlikti gali jaunuoliai, padedant atviros  jaunimo erdvės darbuotojui. Jaunuolių siūlymai, idėjos, vizijos, norai – pagrindinis darbo įrankis, skatinantis jaunimą tapti kūrybiškomis, savimi pasitikinčiomis asmenybėmis, įtraukiant neaktyvius, nedrąsius jaunus žmones.

Tai vieta kur jaunimas gali ateiti ir tiesiog ramiai praleisti laiką, paskaityti knygą, pasikalbėti, ieškoti pagalbos ar gauti patarimų aktualiais ir rūpimais klausimais (funkcionalus konsultavimas).

 Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

V. Kudirkos g. 9

Naujoji Akmenė

kristina.urnieziene@abiblioteka.lt

Darbo laikas:

III-IV  14.00 – 18:00

Jaunimas nuo 14 iki 29 metų  Asmeniui, grupei Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2-ame aukšte  Paslaugos nemokamos.

Gydytojo psichiatro konsultacija

I,II,IV,V  9.00-16.00

III  8.30-17.00

Psichologo konsultacija, psichodiagnostika

II,III,IV,V  8.30-16.00

Socialinio darbuotojo paslauga

I-V 8.00-16.00

Psichikos sveikatos slaugytojo paslauga

I-V 8.00-16.00

Viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro

Psichikos sveikatos centras

Žemaitijos g. 6, Naujosios Akmenės m., Naujosios Akmenės miesto sen., Akmenės r. sav.

Tel. 8 425 56651, 8 425 56775
Mob. 8 615 36623

Visi asmenys, prisirašę prie Akmenės rajono pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (VšĮ Akmenės r. pirminio sveikatos priežiūros centro, UAB

A. Lizdenio sveikatos centro, VšĮ Kruopių ambulatorijos, Papilės ambulatorijos, VšĮ Ventos ambulatorijos.

Asmeniui, šeimai

Psichikos sveikatos centras, Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė

Nemokama paslauga  (PSDF lėšos).

Jei pacientas nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir paslauga nepriskiriama būtinajai pagalbai – apmokama pagal įstaigos vadovo patvirtintą kainyną.

Užsakoma registruojantis telefonu  8 425 56848,

atvykus į psichikos sveikatos centro registratūrą,

per www.sergu.lt

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugosspecialistų komandos teikiamos licencijuojamos ambulatorinės ir(ar) stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams ar kitiems vaiko atstovams (pagal įstatymą)

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė

Žemaitijos g. 6 Naujoji Akmenė

Tel .860365305,

Darbo laikas:

  I–V 8:00 – 15:30

 Vaikai iki 7 metų  Pagal sutrikimo pobūdį  Naujosios Akmenės ligoninė

Paslaugos teikiamos su vaikų ligų gydytojo, vaikų neurologo ar fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo siuntimu. Paslaugų  išlaidos apmokamos  VLK1 kartą per kalendorinius metus. Vaiko raida A - 20  lovadienių (vieno lovadienio bazinė kaina  39,97) Vaiko raida B – 40 lovadienių (vieno lovadienio bazinė kaina  47,15)

Pastaba. Švietimo pagalba teikiama ir ugdymo įstaigoje, kurioje ugdomas vaikas. Dėl pagalbos teirautis pačioje įstaigoje.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Andromeda Makselienė, (8 425)  59761, andromeda.makseliene@akmene.lt

Atgal