Gyventojai

DEKLARAVUSIŲ GYVENAMĄJĄ VIETĄ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE GYVENTOJŲ SKAIČIUS 2022 M. (Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Naudojant duomenis, nurodyti šaltinį www.akmene.lt

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

 

01.01

02.01

03.01

04.01 

05.01

06.01

 07.01  08.01  09.01  10.01  11.01  12.01

Iš viso rajone

20604 20515 20447 20423 20426 20671 20667 20681 20663      

Prie savivaldybės

106 107 108 118 148 417 472 505 536      

Akmenės sen.

3760 3739 3716 3708 3715 3711 3708 3711 3703      

Kruopių sen.

814 820 821 822 825 823 817 816 811      

Naujosios Akmenės kaim. sen.

1932 1922 1911 1910 1911 1906 1897 1907 1894      
Naujosios Akmenės miesto sen. 8276 8232 8215 8205 8182 8170 8147 8134 8117      

Papilės sen.

2621 2620 2620 2610 2609 2608 2602 2599 2590      

Ventos sen.

3095 3075 3056 3050 3036 3036 3024 3009 3012      

Iš to skaičiaus miestuose/miesteliuose

                       

Naujosios Akmenės

8276 8232 8215 8205 8182 8170 8147 8134 8117      

Akmenės

2442 2435 2419 2413 2418 2414 2411 2407 2404      

Ventos

2346 2334 2320 2315 2296 2298 2289 2280 2285      

Papilės mstl.

854 853 851 849 848 850 850 855 854      

Kruopių mstl.

471 475 475 475 478 478 474 475 471      

Vaikų skaičius pagal seniūnijas
(Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro 2022-09-01 duomenis)

Seniūnija

Vaikai iki 1 metų

1 metų

2 metų

3 metų

4 metų

5 metų

6 metų

7 metų

(gimę nuo 2022-01-01 iki 2022-09-01 )

(gimę  nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31)

(gimę  nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31)

(gimę nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31)

(gimę nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31)

(gimę nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31)

(gimę nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31)

(gimę nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31)

Akmenės sen.

11

26

21

34

21

34

38

40

Kruopių sen.

4

6

9

5

10

7

9

9

Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.

2

12

17

14

9

13

17

15

Naujosios Akmenės miesto sen.

34

39

60

59

57

61

72

68

Papilės sen.

13

24

22

23

17

23

24

21

Ventos sen.

8

18

26

19

20

26

27

21

Deklaruota prie Savivaldybės

4

12

9

7

9

17

9

10

GYVENTOJŲ SKAIČIUS METŲ PRADŽIOJE (SAUSIO 1 d.) (Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Deklaruota gyvenamoji vieta

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Iš viso rajone

27552

27215

26151

25559

24968

24455

24035

23552

22930

22245

21565

 21212 20983 20604

Deklaruota prie savivaldybės

909

994

1074

1101

793

697

646

568

411

316

47

61  84 106

Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje

10426

10247

9764

9484

9531

9403

9232

9091

8856

8694

8576

8489  8441 8276

Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje

2695

2617

2505

2434

2381

2319

2313

2242

2178

2083

2023

1968  1963 1932

Akmenės seniūnijoje

4768

4713

4552

4487

4337

4278

4234

4182

4147

4036

3949

3884  3833 3760

Papilės seniūnijoje

3673

3631

3466

3355

3294

3229

3132

3059

2959

2874

2802

2730  2666 2621

Kruopių seniūnijoje

1128

1123

1075

1055

1018

978

972

952

942

910

858

829  835 814

Ventos seniūnijoje

3953

3890

3715

3643

3614

3551

3506

3458

3437

3332

3310

3251  3161 3095

Iš to skaičiaus miestuose/miesteliuose

                           

Naujosios Akmenės

10426

10247

9764

9484

9531

9403

9232

9091

8856

8694

8576

8489  8441 8276

Akmenės

2877

2810

2738

2715

2665

2659

2652

2596

2582

2551

2506

2487  2457 2442

Ventos

2934

2874

2722

2673

2683

2632

2629

2600

2582

2499

2496

2451  2393 2346

Papilės mstl.

1117

1110

1064

1052

1004

994

952

945

922

888

869

862  863 854

Kruopių mstl.

597

594

559

545

535

516

521

523

520

512

472

460  479 471

Gyventojų skaičius seniūnijose pagal vietoves metų pradžioje (sausio 1 d.) (Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

 Naujosios Akmenės miesto seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Naujoji Akmenė

9403

9232

9091

8856

8694

8576

8489

8441

8276

Akmenės seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Akmenė

2659

2652

2596

2582

2551

2506

2487

2457

2442

Agluonų k.

222

242

256

253

233

227

223

214

199

Akmenės I k.

61

66

59

51

50

72

68

70

68

Akmenės II k.

299

302

300

303

297

293

285

281

276

Akmenės III k.

163

155

147

143

130

114

108

106

107

Dabikinėlės k.

98

104

110

112

97

88

78

79

67

Dabikinės k.

147

104

102

98

96

98

105

101

99

Gailaičių k.

134

134

130

123

117

117

111

106

102

Gulbinų k.

96

93

89

87

92

75

74

66

60

Ivanauskių k.

6

6

6

5

7

6

6

6

6

Jučių k.

146

139

133

138

128

127

123

117

118

Kadagių k.

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Kepurlaukių k.

26

25

27

25

23

23

23

24

22

Kesių k.

5

3

2

2

2

2

10

29

23

Klyšių k.

32

27

27

25

26

23

21

23

21

Lapkasių k.

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Lygeikių k.

12

11

11

13

12

9

10

8

8

Mantartiškių k.

19

17

18

18

20

17

15

13

15

Mažulių k.

5

5

5

5

5

5

4

4

3

Padvarėlių k.

82

83

87

95

90

87

79

82

79

Skretiškės k.

7

6

6

6

5

4

4

4

4

Smiltinės k.

33

36

47

43

34

34

30

27

25

Tupikų k.

4

4

4

2

2

3

2

1

2

Viliošių k.

19

17

17

16

16

16

15

12

11

 Kruopių seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kruopių mstl.

516

521

523

520

512

472

460

479

471

Bambalų k.

8

8

8

8

8

8

8

8 8

Dovydžių k.

20

19

20

19

16

16

16

16 17

Dulbių k.

4

4

3

3

3

3

3

3 3

Gembūčių k.

0

0

0

0

0

0

0

4 4

Jautmalkių k.

63

64

67

67

67

65

56

55 51

Kalnelio k.

8

8

7

6

4

4

4

0 0

Karniškių k.

8

8

7

7

5

5

5

4 3

Kviečlaukio k.

2

2

2

3

2

2

2

2 2

Laumėnų II k.

3

3

3

7

8

6

6

6 3

Liepkalnio k.

2

2

0

0

0

0

1

1 1

Maušų k.

1

1

1

0

1

1

1

1 1

Minkių k.

1

1

1

1

1

1

1

1 0

Narbūčių k.

1

1

1

1

1

1

1

1 0

Narčių k.

6

5

5

5

5

5

4

4 2

Pagervių k.

11

10

10

11

12

12

11

12 12

Pakalniškių k.

40

40

40

40

38

37

35

31 32

Pleikių k.

3

3

3

3

3

3

3

3 3

Saunorių I k.

19

19

19

15

13

16

14

13 16

Saunorių II k.

1

0

0

0

0

0

0

0 0

Spaigių k.

96

90

82

77

74

67

68

67 65

Strimyliškių k.

1

1

1

1

1

1

0

0 0

Šapnagių k.

164

162

149

148

136

133

130

124 118

Šliupščių k.

0

0

0

0

0

0

0

0 3

 Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Alkiškių k.

364

356

348

327

321

318

322

312 296

Barsiukų k.

4

4

4

4

4

4

4

4 4

Gaudžiočių k.

20

20

17

15

14

14

14

13 13

Gaušių k.

28

32

33

36

39

38

33

32 34

Kanteikių k.

34

34

35

38

38

37

37

36 31

Keidų k.

9

11

8

8

8

8

8

8 7

Kivylių k.

428

430

416

407

387

378

359

362 350

Kyšių k.

6

5

5

5

5

4

4

4 4

Klykolių k.

147

147

143

142

134

124

115

109 107

Menčių k.

94

95

93

87

80

70

64

67 64

Mergeluičių k.

20

19

17

17

16

15

15

15 15

Padarbių k.

7

7

5

4

4

4

5

 4 3

Pakempinių k.

7

6

6

6

4

4

9

11 9

Pasličių k.

4

1

2

2

2

2

2

2 2

Pašakarnių k.

18

18

20

21

20

22

20

20 20

Ramučių k.

440

444

432

421

400

392

379

385 380

Raudžių k.

2

2

2

2

2

2

2

2 2

Rudausių k.

22

22

21

17

13

11

11

10 10

Sablauskių k.

403

393

382

373

345

329

327

321 333

Stipirkių k.

62

71

66

70

65

67

75

77 79

Suginčių k.

50

48

49

47

46

44

42

42 49

Šventupių k.

15

14

13

13

13

13

13

17 16

Tilžės k.

30

31

29

27

28

24

20

22 20

Vegerių k.

55

56

48

45

50

53

46

45 45

Vėlaičių k.

50

47

48

44

45

46

42

43 39

Papilės seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Papilės mstl.

994

952

945

922

888

869

862

863

854

Augustaičių k.

4

4

3

2

2

2

2

2 2

Balsių k.

3

3

3

3

3

4

4

3 4

Barvydžių k.

58

53

46

44

41

40

36

33 40

Baublių k.

20

17

17

17

16

15

14

12 8

Biliūniškių k.

86

84

83

79

73

70

69

65 63

Burbiškių k.

7

7

6

7

5

3

4

4 3

Čiuinių k.

18

18

18

5

6

5

5

5 5

Daubiškių k.

420

415

404

388

378

377

364

364 352

Draginių k.

54

51

54

49

48

49

49

48 45

Dumbrių k.

84

89

87

84

82

76

69

64 63

Eglesių k.

97

99

95

93

89

88

82

90 110

Gamėnų k.

4

4

4

4

4

5

5

5 5

Gendviliškių k.

0

0

0

0

1

2

8

11 8

Gimbetiškės k.

7

6

4

4

3

4

3

2 1

Griežių k.

24

21

26

26

25

23

23

22 21

Grybiškių k.

1

0

0

0

0

0

0

0 0

Gumbakių k.

109

106

107

103

99

98

96

84 89

Jonaičių I k.

5

5

5

5

5

5

5

5 5

Kairiškių k.

291

280

269

261

260

243

229

217 214

Kalniškių k.

103

84

67

56

76

87

94

92 90

Kapėnų k.

2

2

2

2

2

2

2

2 3

Kerežių k.

13

12

12

11

13

10

7

7 0

Kinkių I k.

13

8

7

5

4

6

7

9 8

Kinkių II k.

7

7

9

8

8

8

7

7 6

Klaišių k.

120

118

118

113

113

112

112

108 116

Krioklių k.

0

0

0

12

12

12

8

7 6

Latvelių k.

8

8

8

8

8

6

6

7 7

Mažūnaičių k.

1

1

1

1

1

1

7

11 5

Meškių k.

28

28

28

26

24

24

21

21 25

Pagojų k.

4

2

2

2

2

1

1

1 1

Pelkelės k.

329

324

317

305

309

304

288

278 282

Rimšių k.

20

20

20

21

20

19

25

25 23

Skabeikių k.

10

10

11

12

9

9

9

9 7

Šaltiškių vs.

49

45

40

42

40

37

35

22 1

Šemetaičių k.

1

1

1

0

0

0

0

0 0

Šiaudinės k.

89

85

77

70

65

66

64

57 51

Šiliškių k.

11

11

10

13

10

9

10

10 10

Šiurkiškių k.

1

1

1

2

2

2

2

3

3

Urbonaičių k.

71

84

87

90

65

47

33

34 31

Užpelkių k.

1

1

1

1

1

1

1

1 1

Vegerių k.

32

31

30

32

33

33

33

29

28

Vienrankių k.

29

31

32

30

27

25

26

23 22

Zubrių k.

1

0

0

0

0

0

0

0 0

Zubrelių k.

0

4

2

1

2

3

3

4 3

 Ventos seniūnija

Vietovės pavadinimas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Venta

2632

2629

2600

2582

2499

2496

2451

2393 2346

Avižlių k.

10

9

8

9

8

8

8

8 6

Paeglesių k.

253

244

236

232

220

208

212

204 205

Pašilės k.

0

0

0

1

0

0

0

0 0

Purvių k.

48

47

51

64

64

67

68

70 70

Ventos k.

296

279

274

262

262

263

251

240 232

Žerkščių k.

312

298

289

287

279

268

261

246 236

 

Atgal