Naujienos

Pradėta gelbėti Šiaudinės bažnyčia

Naujienos

Pro šalį keliaujantieji pastebi, kad Šiaudinės bažnyčia apgobta pastoliais – nuo vakar UAB „Budinks“ pradėjo tvarkybos darbus pagal UAB „Klaipėdos projektas“ parengtą „Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir varpinės stogų remontas, restauravimas“ projektą.

Iki šiol bažnyčios stogo būklė metai iš metų vis prastėjo. Savivaldybė dėjo daug pastangų gauti valstybės lėšų remontui, tačiau nesėkmingai. Itin sunerimta šiemet, baiminantis, kad dėl kritulių nepataisomai nukentės ir patalpų vidus.

Pirmiesiems ir būtiniausiems darbams - labiausiai tokiems, kad per suirusį stogą į patalpos vidų nebetekėtų lietaus vanduo - Akmenės rajono savivaldybė parapijai skyrė 40 tūkstančių eurų. Tačiau projekto vertė yra 100 tūkstančių eurų, tad likusią sumą tikimasi gauti iš Kultūros ministerijos.

Istorija byloja, kad Šiaudinės bažnytkaimio pavadinimas kilęs nuo pirmosios šiaudais dengtos koplyčios. Šiaudinės dvaras pirmą kartą minimas XVI – XVIII a. antrojoje pusėje. 1775 m. dvarininkas Rokas Godlevskis pastatė trinavę medinę Švč. Mergelės Marijos bažnyčią. 1823 m. kitos Godlevskių kartos atstovas Stanislovas tęsė bažnyčios statybas ir ji įgavo dabartinę pailgą formą, vėliau buvo užkelta ant akmeninių pamatų, o XX a. pradžioje papuošta nedideliu bokšteliu.

Nors Šiaudinės neaplenkė karai ir sukilimai, tačiau bažnyčia ir čia pat stovinti varpinė liko nesudegintos ir nesusprogdintos. Autentiškos, XIX a. pradžios fasado ir vidaus konstrukcijos išliko iki šių dienų.

Šiaudinė garsi Šv. Roko atlaidais, į kuriuos suplaukia aplinkinių kaimų ir miestelių maldininkai. Šventasis Rokas kairiojo altoriaus paveiksle pavaizduotas su šunimi, laikančiu duonos paplotį. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia 1996 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Parengė Savivaldybės administracijos

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus

ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė

Antano Gabalio nuotr.

.

Atgal