UAB „Šilumera“ informacija

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

2019.10

2019.11

2019.12

2020.01

2020.02

2020.03

2020.04

2020.10

2020.11

2020.12

2021.01

2021.02

2021.03

2021.04

1.

ŠILUMOS (PRODUKTO)  GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

                             

1.1.

šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė kaina

euro ct/kWh

6,84

6,80

6,77

6,69

6,69

6,56

6,37

5,75

5,80

5,87

5,76

5,71

5,83

5,59

1.1.1.

šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje kainos pastovioji dedamoji

euro ct/kWh

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,64

3,32

3,32

3,32

3,32

3.32

3,32

3,32

1.1.2.

šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje kainos kintamoji dedamoji

euro ct/kWh

3,20

3,16

3,13

3,05

3,05

2,92

2,73

2,43

2,48

2,55

2,44

2,39

2,51

2,27

1.2.

Kuro rūšys, naudojamos šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavimuose:

                             

1.2.1.

Medienos granulės

                             

1.2.1.1.

kuro žaliavos vidutinė rinkos pirkimo kaina 

Eur/tne

351,23

346,03

342,80

333,56

333,56

318,47

297,03

261,59

267,55

275,55

262,39

257,51

270,91

243,04

1.2.1.2.

transportavimo kaina

Eur/tne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2.3.

šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina

Eur/tne

351,23

346,03

342,80

333,56

333,56

318,47

297,03

261,59

267,55

275,55

262,39

257,51

270,91

243,04

2.

PAPILDOMA KURO  SĄNAUDŲ AR PAJAMŲ NEATITIKIMO DEDAMOJI

 euro ct/kWh

                           

3.

APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA

euro ct/kWh

6,84

6,80

6,77

6,69

6,69

6,56

6,37

5,75

5,80

5,87

5,76

5,71

5,83

5,59

4.

Subsidijos dydis

euro ct/kWh

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Galutinė šilumos vienanarė kaina (be PVM)

euro ct/kWh

6,84

6,80

6,77

6,69

6,69

6,56

6,37

5,75

5,80

5,87

5,76

5,71

5,83

5,59

6.

Galutinė šilumos vienanarė kaina (su 9 % PVM)

euro ct/kWh

7,46

7,41

7,38

7,29

7,29

7,15

6,94

6,27

6,32

6,40

6,28

6,22

6,35

6,09

7.

Galiojanti šilumos vienanarė kaina (be PVM)

euro ct/kWh

6,45

6,84

6,80

6,77

6,69

6,69

6,56

6,37

6,27

5,80

5,87

5,76

5,71

5,83

8.

Apskaičiuotas kainos pokytis, lyginant su galiojančia šilumos kaina

proc.

106,0

99,4

99,6

98,8

100,0

98,1

97,1

90,3

92,5

101,2

98,1

99,1

102,1

95,9

9.

Galutinė karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose  (be PVM)

Eur/m3

11,65

11,63

11,61

                     

9.1.

Galutinė karšto vandens kaina (su 9 % PVM)

Eur/m3

12,70

12.68

12,65

                     

9.2.

Galiojanti karšto vandens kaina (be PVM)

Eur/m3

9,18

11,65

11,63

                     

9.3.

Apskaičiuotos kainos pokytis, lyginant su galiojančia karšto vandens kaina

proc.

126,9

99,8

99,8

                     
Atgal