Specialieji planai

Dėl vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano galiojimo sustabdymo Dėl vėjo jėgainių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano galiojimo sustabdymo 2021 balandžio 28 Daugiau informacijos Informuojame apie pradedamą rengti Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Informacija apie pradedamą rengti Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą 2021 vasario 23 Daugiau informacijos Informuojame apie pradedamą rengti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimą Informuojame apie pradedamą rengti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimą. 2021 sausio 26 Daugiau informacijos Informuojame apie pradedamą rengti Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą Informuojame apie pradedamą rengti akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą 2021 sausio 26 Daugiau informacijos Informacinis pranešimas apie numatomus rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus Informacinis pranešimas 2020 liepos 28 Daugiau informacijos Informacija apie pradedamą rengti Savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimą Informacija apie specialiojo plano keitimą 2020 liepos 01 Daugiau informacijos Dėl Akmenės savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo rengimo specialiojo plano keitimo rengimas 2020 gegužės 25 Daugiau informacijos Informacija apie pradedamą rengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą Informacija 2020 vasario 20 Daugiau informacijos Dėl Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo Specialaus plano keitimas 2020 sausio 17 Daugiau informacijos Geriamojo vandens vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas specialusis planas 2015 lapkričio 10 Daugiau informacijos Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas specialusis planas 2015 birželio 26 Daugiau informacijos Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas specialusis planas 2015 sausio 09 Daugiau informacijos
Atgal