Išmoka vaikui

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, didinama finansinė parama vaikus auginančioms šeimoms. 

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt galima užsisakyti šias socialinės paramos paslaugas:

  • vienkartinė išmoka vaikui;
  • išmoka vaikui;
  • išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;
  • išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;
  • išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
  • vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;
  • globos (rūpybos) išmoka;
  • globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui

429 Eur

Vienkartinė

Mokama visiems vaikams

Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui:

2 vaikai

3 vaikai

plius už kiekvieną paskesnį vaiką

 

156 Eur

312 Eur

156 Eur

 Kas mėnesį

 Mokama vienam iš tėvų iki vaikams sukaks 2 m.

Vaiko pinigai

Vaiko pinigai neįgaliam vaikui

60 Eur

40 Eur

Kas mėnesį

Mokama visiems vaikams iki 18 m. arba iki 21 m., jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Išmoka neįgaliam vaikui mokama vaiko neįgalumo laikotarpiu.

Papildoma išmoka prie vaiko pinigų

40 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikams iš gausių  ar nepasiturinčių šeimų. Šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos 1 asm. per mėnesį yra mažesnės nei 2 VRP* (250 Eur)

Išmoka karo prievolininko vaikui

58,50 Eur

Kas mėnesį

Mokama privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiu

Išmoka besimokančio, studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

234 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikui sukaks 2 m., jeigu:

·    tėvai neturi teisės į vaiko priežiūros išmoką iš "Sodros"

·    tėvai mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą ir nėra sulaukę 26 m.

·    tėvai studijuoja ar studijavo doktorantūroje ar rezidentūroje ir nėra sulaukę 30 m.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

250 Eur

Vienkartinė

Moteriai, kuri neturi teisės į motinystės išmoką iš "Sodros", kai iki numatytos gimdymo datos lieka 70 kalendorinių dienų

Globos (rūpybos) išmoka

156 Eur

Kas mėnesį

Mokama vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje, šeimynoje, pas budintį globotoją ar vaikų globos institucijoje

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

156 Eur

Kas mėnesį

Globos laikotarpiu mokama vaiką globojančiai šeimai, šeimynai, budinčiam globotojui

Vienkartinė išmoka įsikurti

2925 Eur

Vienkartinė

Skiriama vaikui, kai pasibaigia jo globa dėl pilnametystės, emancipacijos, santuokos. Nemokama grynais pinigais.

Išmoka įvaikinus vaiką

312 Eur

Kas mėnesį

Mokama vienam iš įtėvių 24 mėn., nepaisant vaiko amžiaus, išskyrus jei įtėviai gauna vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“

 * VPR valstybės remiamos pajamos 125 Eur

     

 Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Vilija Žutautienė

Piniginės paramos poskyrio vyresnioji specialistė

106

(8 425) 59 733 

vilija.zutautiene@akmene.lt

Jūratė Mačienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

107

(8 425) 59 742 jurate.mačiene@akmene.lt
Jurgita Borusienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

114

(8 425) 59 739 jurgita.borusiene@akmene.lt

Genovaitė Pocienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė 

Akmenės seniūnija

(8 425) 39 225

genovaite.pociene@akmene.lt

Donata Bronušienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

 Ventos seniūnija

(8 425) 39 225

donata.bronusiene@akmene.lt

Jūratė Šiurkuvienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Papilės seniūnija

(8 425) 59 784

jurate.siurkuviene@akmene.lt

Eugenija Norkuvienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Kruopių seniūnija

(8 425) 43 736

eugenija.norkuviene@akmene.lt

 

Atgal