Komunalinės paslaugos

Atmintinė elektros energijos vartotojams - https://www.youtube.com/watch?v=VeK4b3ugfNA

Komunalines paslaugas rajone teikia Savivaldybės kontroliuojama bendrovė  UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“. Bendrovės pagrindinė veikla: komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas, viešosios infrastruktūros priežiūra ir jos plėtra, daugiabučių namų kiemų priežiūra. Daugiau informacijos apie teikiamas komunalines paslaugas skelbiama bendrovės internetinėje svetainėje www.akmenekom.lt

Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių: UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, UAB Naujosios Akmenės autobusų parko 2014 m. veiklos planų ir biudžetų, UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ ir VšĮ „Akmenės būstas“ 2014 metų veiklos biudžetų suderinimo", 2014-02-17, T-3

Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio su metiniu pranešimu patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo, 2014-04-24, T-82

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2003-09-24 sprendimo Nr. T-114 „Dėl UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ teikiamų paslaugų kainų maksimalių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo, 2014-08-28, T-187(E)

Atliekų vežimo ir dezinfekcijos grafikai

2021 metai

Atgal