Civilinė sauga

Asmuo atsakingas už Civilinę saugą

Vardas, pavardė

Kab.

Tel.

El. paštas

Saulius Kvederis

119

8 604 46 008

saulius.kvederis@akmene.lt 

Aktuali informacija

Civilinės saugos sistemos pajėgos

Ekstremalių situacijų komisijos (toliau ESK) sudėtis, nuostatai, kontaktiniai duomenys

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau ESOC) sudėtis, nuostatai, kontaktiniai duomenys

Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos (toliau GEK) sudėtis, nuostatai, kontaktiniai duomenys

 Gyventojų perspėjimas ir informavimas

Kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas

Dokumentai

2021 metai

2020 metai

Civilinės saugos kompleksinių (planinių) patikrinimų planai

Civilinės saugos metodinės rekomendacijos ūkio subjektams

Teisės aktai

Ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolai

2019 metų Ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolai

2020 metų Ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolai

 2021 metų Ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolai
2019-03-18 posėdžio protokolas

 2020-02-14 posėdžio protokolas

2021-02-24 posėdžio protokolas

2019-06-10 posėdžio protokolas

 2020-03-02 posėdžio protokolas

 
2019-07-29 posėdžio protokolas  2020-03-16 posėdžio protokolas  
   2020-05-25 posėdžio protokolas  
   2020-05-28 posėdžio protokolas  
   2020-11-20 posėdžio protokolas  

Patarimai

 

Atgal