Civilinė sauga

Asmuo atsakingas už Civilinę saugą

Vardas, pavardė

Kab.

Tel.

El. paštas

Giedrius Jankauskas

111

8 425) 56 784

giedrius.jankauskas@akmene.lt 

Aktuali informacija

Civilinės saugos sistemos pajėgos

Ekstremalių situacijų komisijos (toliau ESK) sudėtis, nuostatai, kontaktiniai duomenys

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau ESOC) sudėtis, nuostatai, kontaktiniai duomenys

Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos (toliau GEK) sudėtis, nuostatai, kontaktiniai duomenys

 Gyventojų perspėjimas ir informavimas

Kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas

Civilinės saugos kompleksinių (planinių) patikrinimų planai

Civilinės saugos metodinės rekomendacijos ūkio subjektams

Teisės aktai

Ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolai

Eil. Nr.

2019 metų Ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolai

Eil. Nr.

2020 metų Ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolai

1.

2019-03-18 posėdžio protokolas

1.

 2020-02-14 posėdžio protokolas

2.

2019-06-10 posėdžio protokolas

2.

 2020-03-02 posėdžio protokolas

3.

2019-07-29 posėdžio protokolas    

4.

     

5.

     

Patarimai

 

Atgal