Daugiabučiai

Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių bendrojo naudojimo objektų administratoriai

Kodas

Pavadinimas

Buveinės adresas

Vadovas

Telefonas, el. paštas

Savivaldybės įnašo dalis, proc.

Įstatai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Darbuotojų skaičius 2018-12-31

2019-2021 m. veiklos planas

Darbo užmokesčio nustatymas

153259061

VšĮ „Akmenės būstas“

Respublikos g. 3B, Naujoji Akmenė

Benediktas Balkauskas
Direktorius

(8 425) 56 325
bustas@akmene.lt

100

2012-05-31 A-458

2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
2014 m.

18

2019-06-25 A-357

2019-04-30 A-248

Užduotys

  • VšĮ „Akmenės būstas“ daugiabučių bendrojo naudojimo patalpų administratoriumi paskirtas 2014-06-02 A-422, administratoriaus veiklos pratęsimas 2019-06-28 A-364, pakeitimas 2019-10-25 A-568
  • Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai 2011-11-28 A-832
  • Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Akmenės rajone taisyklės 2014-09-25 T-195(E), pakeitimas 2019-08-29 T-189
  • Administratoriaus veiklos priežiūros ir kontrolės patikrinimo vykdytojai, 2020-02-12 A-67,  2020 m. patikrinimo planas 2020-11-30 A-644-1

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktai

Eil. Nr.

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas

Daugiabučio adresas

Patikrinimo aktas

1.

  

VšĮ „Akmenės būstas“

  

Stadiono g. 5, Akmenė

2019-03-28 MV2-1

Puškino g. 38, Akmenė

2019-03-28 MV2-2

Laižuvos g. 3, Akmenė

2019-03-28 MV2-3

2.

  

VšĮ „Akmenės būstas“

  

Ventos g. 13, Papilė

2019-05-20 MV2-4

Ventos g. 44, Venta

2019-05-20 MV2-5

Žemaičių g. 39, Venta

2019-05-20 MV2-6

3.

VšĮ „Akmenės būstas“

V. Kudirkos g. 1, Naujoji Akmenė

2019-06-12 MV2-7

Žalgirio g. 3, Naujoji Akmenė

2019-06-12 MV2-8

4. VšĮ „Akmenės būstas“

Respublikos g. 1, Naujoji Akmenė

2019-11-07 MV2-12

Ramučių g. 3, Naujoji Akmenė 2019-11-07 MV2-13

Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų bendrijos

Daugiabučių namų kiemų tvarkymas

Šilumos suvartojimas

  • Šiluminės energijos suvartojimas Akmenės rajono daugiabučiuose namuose, kuriems centralizuoto šildymo paslaugą teikia UAB „Akmenės energija“ 2021 m. sausio mėn. duomenys.

Teisės aktai

 

Atgal