„Paruoštukės“ rengiantiems raštus

Rašto forma

                                                                                                                                              Dokumentų rengimo taisyklių

                                                                                                                                                      2 priedas

(Rašto formos pavyzdys)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Juridinių asmenų registras.  Kodas 000000000.  Gedimino pr. 30 / A. Stulginskio g. 1, LT- 00000 Vilnius.  Tel. (8 0) 000 0000.

Faks.: (8 0) 000 0000 / 000 0000.  El. p. aaa@aaa.aa

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

Juridinių asmenų registras.  Kodas 000000000.  Sapiegos g. 0,  LT- 00000 Vilnius. Tel. (8 0) 000 0000.  Faks. (8 0) 000 0000.  El. p. aa@aaa.aa

Lietuvos Respublikos                                                         2006-07-10 Nr. (00) 0-00 / (0.00) XX0-00

socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

DĖL .......

(Dokumento tekstas)

Teisingumo ministras                                                                          (Parašas)                                        (Vardas ir pavardė)

Direktorius                                                                                          (Parašas)                                                  (Vardas ir pavardė)

(Rengėjo nuoroda)

(Rengėjo nuoroda)

Atgal