„Paruoštukės“ rengiantiems raštus

Protokolo forma

Dokumentų rengimo taisyklių

4 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJA

...... POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2006-07-05 Nr. X0-0

Vilnius

Posėdis įvyko ____________ .

       data (laikas)

Posėdžio pirmininkas (Vardas ir pavardė).

Posėdžio sekretorius (Vardas ir pavardė).

Dalyvavo: (Vardai ir pavardės, arba nurodoma, kad dalyvių sąrašas pridedamas, kvorumo buvimas*).

DARBOTVARKĖ:

  1. ...... .
  2. ...... .
  3. SVARSTYTA. (Darbotvarkės klausimas).

Pranešėjas (Vardas ir pavardė, pranešimo turinys, arba nurodoma, kad pranešimas pridedamas).

(Pasisakiusiųjų vardai ir pavardės, pasisakymo turinys).

NUTARTA:

  1. ...... .
  2. ...... .
  3. SVARSTYTA. (Darbotvarkės klausimas).

Posėdžio pirmininkas                                                                          (Parašas)                                                  (Vardas ir pavardė)

Posėdžio sekretorius                                                                           (Parašas)                                                  (Vardas ir pavardė)

* Kvorumo buvimas nurodomas teisės aktų nustatytais atvejais.

Atgal