Akmenės seniūnija

 
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
AKMENĖS SENIŪNIJA
 
Seniūnė Laura Ulmienė

Tel. (8 425)  59 257 
Sodo g. 5, LT-85113 Akmenė
 
 
 
 


 Seniūnija didžiuojasi savo teritorijoje turėdama šiuos objektus:

 • Šv. Onos bažnyčią (architektū­ros paminklas), pastatytą 1907-1912 m.;
 • Akmenės gimnazijos kraštotyros muziejų;
 • Akmenės krašto muziejų, įkurtą 2005 m.;
 • Elenos Viesulaitės-Adomaitienės ir Stanislovo Adomaičio paveikslų galeriją, patrauklią meno vietą, skirtą vaikams ir suaugusiems, besidomin­tiems daile, galinčia pasiūlyti ir intelektualų poilsį, ir malonią meno terapiją;
 • Kamanų valstybinį rezervatą – vieną didžiausių ir įdomiausių gamtos objektų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, užfiksavusį poledynmečio gamtos istoriją, savo amžiumi siekiantį apie 10-12 tūks. metų;
 • Padvarėlių kaimo ramybės slėnį – „maldos namus“ po atviru dangumi;
 • Grafo Vladimiro Zubovo dvarą Dabikinės kaime ir jo kapą Agluonų kaime;
 • Nepriklausomybės paminklą, pastatytą 1928 m. ir atkurtą1989 m., tapusiu tradicine akmeniškių susikaupimo vieta;
 • Aeroklubą prie gamtos ir kultūros parko;
 • Rasutės Gžimailienės kaimo turizmo sodybą, pasižyminčią tvarkingumu ir grožiu;
 • Antrojo pasaulinio karo karių kapines;
 • XIX a. vidurio šviesuolio, lietuvių kalbos gramatikos sudarytojo, kunigo K. Kasakausko kapą senosiose Akmenės kapinėse;
 • Automobilių kroso trasą Dabikinėlės kaimo karjere, priklausančią vienai naujausių ir įdomiausių sporto šakų, kurioje rungiasi mėgėjai iš įvairių šalies rajonų;
 • Gamtos ir kultūros parką (užimama teritorija - 66,95 ha) su kiekvienais metais gausėjančiomis medžio skulptūromis ir unikalia akmenine estrada.

Gyventojų skaičius Akmenės seniūnijoje pagal vietoves
(Pagal VĮ REGISTRO CENTRO Gyventojų registro duomenis)

Vietovės pavadinimas

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

2017-01-01

2018-01-01

2019-01-01

2020-01-01

Akmenė

2659

2652

2596

2582

2551

2506

2487

Agluonų k.

222

242

256

253

233

227

223

Akmenės I k.

61

66

59

51

50

72

68

Akmenės II k.

299

302

300

303

297

293

285

Akmenės III k.

163

155

147

143

130

114

108

Dabikinėlės k.

98

104

110

112

97

88

78

Dabikinės k.

147

104

102

98

96

98

105

Gailaičių k.

134

134

130

123

117

117

111

Gulbinų k.

96

93

89

87

92

75

74

Ivanauskių k.

6

6

6

5

7

6

6

Jučių k.

146

139

133

138

128

127

123

Kadagių k.

3

3

3

2

2

2

2

Kepurlaukių k.

26

25

27

25

23

23

23

Kesių k.

5

3

2

2

2

2

10

Klyšių k.

32

27

27

25

26

23

21

Lapkasių k.

0

0

0

0

1

1

1

Lygeikių k.

12

11

11

13

12

9

10

Mantartiškių k.

19

17

18

18

20

17

15

Mažulių k.

5

5

5

5

5

5

4

Padvarėlių k.

82

83

87

95

90

87

79

Skretiškės k.

7

6

6

6

5

4

4

Smiltinės k.

33

36

47

43

34

34

30

Tupikų k.

4

4

4

2

2

3

2

Viliošių k.

19

17

17

16

16

16

15

 

Atgal