Akmenės rajono savivaldybės sporto taryba

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 6 punktu,  Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, siekdama gerinti kūno kultūros ir sporto plėtojimą Savivaldybėje, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės tarybos, Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Akmenės rajono sporto centro, kūno kultūros ir sporto veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų siūlymus, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti trejų metų laikotarpiui Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybą šios sudėties: 

  • Eugenijus Jogminas, deleguotas komandinių žaidimų sporto šakas kultivuojančių rajono nevyriausybinių  sporto organizacijų,
  • Darius Rekis, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, deleguotas Savivaldybės administracijos,
  • Mantas Mačius, Akmenės rajono sporto centro direktorius, deleguotas Akmenės rajono sporto centro bendruomenės,
  • Saulius Momkauskas, Savivaldybės tarybos narys, deleguotas Savivaldybės tarybos,
  • Erikas Simutis, Akmenės aeroklubo vadovas, deleguotas techninių sporto šakų atstovų,
  • Rimvydas Žilaitis, Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas, deleguotas Akmenės  rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų,
  • Vitalijus Sobenka, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos  vyresnysis kūno kultūros mokytojas, deleguotas rajono kūno kultūros mokytojų,
  • Vytautas Šiurkus, deleguotas individualias sporto šakas kultivuojančių rajono nevyriausybinių sporto organizacijų,
  • Gintautė Urbaitienė,   deleguota rajono verslininkų asociacijos.

Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatai, 2018-02-19 Nr. T-32, pakeitimas 2020-05-25 Nr. T-108

Atgal