Informacija apie laisvas socialinės globos vietas, eilės, socialinėms paslaugoms gauti

Ilgalaikei socialinei globai, trumpalaikei socialinei globai, pagalbos namuose paslaugoms gauti:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos (be išrašytų siuntimų)

Laukiančiųjų eilėje skaičius

 

 

 

Sunki negalia

Be sunkios negalios

Sunki negalia

Be sunkios negalios

1.

Ilgalaikė socialinė globa

120

  -

7

 2 (mot.) 
2 (vyr.)

 

2.

Trumpalaikė socialinė globa (iki 6 mėn.)

 2 (mot.)

 

3.

Pagalba namuose

-

-

2

Informacija atnaujinama kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.

Informaciją apie Akmenės rajono socialinių paslaugų namų kainas, gyvenimo sąlygas ir kt. teikia:

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, http://www.akmenespn.lt/ ,telefono Nr. (8 425) 56125

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Sandra Stalerūnienė

Paslaugų  poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė

109

(8 425) 59 740

sandra.staleruniene@akmene.lt

Atgal