Socialinių paslaugų teikimo aktualijos (integrali pagalba, asistento paslaugos)

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kartu su Akmenės rajono socialinių paslaugų namais trečius metus vykdo projektą „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų modelis Akmenės rajono savivaldybėje“.

Integralios pagalbos į namus teikimas apima socialinės globos ir slaugos paslaugas asmenims, kurie dėl sveikatos būklės negali savimi pasirūpinti patys. Teikiant šią pagalbą siekiama užtikrinti asmens galimybę kuo ilgiau gyventi savo namuose.

Integrali pagalba vykdoma vadovaujantis:

Informacija apie Integralią pagalbą teikiama:

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, http://www.akmenespn.lt/ ,telefono Nr. (8 425) 56125

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Sandra Stalerūnienė

Paslaugų  poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė

109

(8 425) 59 740

sandra.staleruniene@akmene.lt

Asmeninio asistento paslauga

Akmenės rajono savivaldybės administracija kartu su Akmenės rajono socialinių paslaugų namais 2019 m. liepos 18 d. pasirašė papildomą Jungtinės veiklos (Asociacijos) sutartį asmeninio asistento paslaugai teikti ir pradėjo vykdyti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“.        

Projekto tikslas - atsižvelgiant į individualius poreikius, suteikiant individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje, padėti gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, skatinti jo savarankiškumą kasdieniame gyvenime asmenims su fizine ar kompleksine negalia.

Tikslinė grupė – Akmenės rajono gyventojai nuo 16 metų iki 65 metų, kuriems neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai ar vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą, ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Apie asmeninio asistento paslaugą suteiks koordinatorė Aurelija Laurinaitienė
tel.: (8 425) 56 125 mob.: 8 674 56 510, 
http://www.akmenespn.lt/
I-IV 8:00-17:00, V 8:00-16:45

 
 
Atgal