Projektas "Kompleksinės paslaugos šeimai"

SPRĘSKIME SUNKUMUS KARTU!

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Akmenės rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais pradėjo vykdyti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“. 2019 m. liepos 18 d. buvo pasirašyta papildoma Jungtinės veiklos (Asociacijos) sutartis asmeninio asistento paslaugai teikti.

PROJEKTO TIKSLAS:

  • Sudaryti sąlygas Akmenės rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas nemokamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes (skyrybos, problemos vaikų auklėjime, netektis, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, smurtas šeimoje, konfliktai ir kt.).
  • Atsižvelgiant į individualius poreikius, suteikiant individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje, padėti gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, skatinti jo savarankiškumą kasdieniame gyvenime asmenims su fizine ar kompleksine negalia.

PROJEKTO PARTNERIAI, TEIKIANTYS PASLAUGAS:

  • Akmenės rajono paramos šeimai centras ir VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras;
  • Bendruomeninių šeimos namų funkciją atlieka projekto partneris Savivaldybės biudžetinė įstaiga – Akmenės rajono paramos šeimai centras;
  • Akmenės rajono socialinių paslaugų namai teikia asmeninio asistento paslaugą.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS:

  • Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos. Kompleksiškai teikiamos paslaugos sudaro galimybę Savivaldybėje gyvenančioms šeimoms gauti reikalingą pagalbą, arba informaciją, kur kreiptis, ištikus įvairaus pobūdžio problemoms.
  • Akmenės rajono gyventojai nuo 16 metų iki 65 metų, kuriems neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai ar vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą, ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Daugiau informacijos:

Apie projektą, vykdomas veiklas, registraciją suteiks veiklų koordinatorė

tel.: (8 425) 59 184
mob.: 8 607 98892
I-V 9:00-13:00
https://www.facebook.com/groups/1926129534341573/

Apie asmeninio asistento paslaugą suteiks koordinatorė

tel.: (8 425) 56 125
mob.: 8 674 56510
I-IV 8:00-17:00, V 8:00-16:45

Projekto vykdytojas:

Akmenės rajono savivaldybė

                                                                                     

Projekto partneriai:

  • „VšĮ Ventos Švc. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras“
  • Akmenės rajono socialinių paslaugų namai
Atgal