Skelbimai

Gerbiamieji gyventojai!

Prašome visus, kuriems nebūtina atvykti į Savivaldybę ar į kurią nors iš seniūnijų, ir toliau rinktis elektronines paslaugas.

Gyventojai, kurie neatitinka nė vieno iš šių kriterijų (asmuo yra pasiskiepijęs nuo COVID-19 ligos; persirgo COVID-19 liga; asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas,  –  ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai nustatyti; vaikas iki 16 metų) kontaktiniu būdu gali būti aptarnaujami tik tais atvejais, kai teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, ir prašomi registruotis iš anksto.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (jis publikuojamas Savivaldybės interneto svetainėje: https://www.akmene.lt/skelbimai/akmenes-rajono-savivaldybes-administracijos-direktoriaus-isakymas/3391 ) patvirtintas teikiamų paslaugų, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, sąrašas. Pagal šį sąrašą Savivaldybės skyriai ir seniūnijos teikia išvardytas paslaugas.

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kontaktai

 

Bendrasis skyrius:

 

1.

Gyventojų prašymų, skundų priėmimas

(8 425) 59 707

 

Socialinės paramos skyrius:

 

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Tikslinių kompensacijų skyrimas:

išmoka vaikui, socialinė parama moksleiviams;

socialinė pašalpa, būsto šildymo, vandens išlaidų kompensacija

pažyma apie gaunamas išmokas

(8 425) 59 742

(8 425) 59 743,  (8 425) 59 739

(8 425) 59 741

3.

Laidojimo pašalpos skyrimas

(8 425) 59 739

4.

Visų rūšių socialinės išmokos

Akmenės seniūnijoje, tel. (8 425) 59 433,

Ventos seniūnijoje, tel. (8 425) 39 225,

Papilės seniūnijoje, tel.  (8 425) 59 784,

Kruopių seniūnijoje (8 425) 43 736.

 

Teisės ir personalo skyrius

 

5.

Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, atkūrimas, ištaisymas

(8 425) 59 721,

(8 425) 56 590, 

8 694 18 875

arba el. paštu cms@akmene.lt

6.

Asmens vardo ir (ar) pavardės keitimas

7.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

8.

Užsienio valstybėje  įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

9.

Užsienio valstybėje  nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

10.

Užsienio valstybėje  mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

11.

Santuokos registravimas

 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

 

12.

Paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas, duomenų keitimas, dokumentų priėmimas  draudimo įmokų daliniam kompensavimui

(8 425) 59 780.

13.

Žemės ūkio valdos ir ūkininko ūkio įregistravimas, išregistravimas, duomenų atnaujinimas

(8 425) 59 776

14.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinių techninių apžiūrų atlikimas

(8 425) 59 777

15.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, duomenų atnaujinimas ar keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

(8 425) 59 777

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijos

Naujosios Akmenės seniūnija, tel. (8 425)  40 631; (8 425)  40 632

Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija tel. (8 425) 52 550;

Akmenės seniūnija, tel. (8 425) 59 257;

Papilės seniūnija, tel. (8 425) 59 629; (8 425) 43 733

Kruopių seniūnija, tel. (8 425) 59 636;

Ventos seniūnija, tel. (8 425) 59 633

16.

Notariniai veiksmai

17.

Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas, įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą

18.

Leidimo laidoti išdavimas

19.

Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas

20.

Visuomenei naudingos veiklos organizavimas (su asmenimis sudaromos sutartys ir pildomi kiti dokumentai, kuriems reikalingas fizinis asmens parašas)

21.

Tarpininkavimas ir atstovavimas neįgaliems, senyvo amžiaus, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims institucijose, įstaigose (padedant parengti ir išsiųsti reikiamus dokumentus)

22.

Dokumentų (pažymų apie šeimos sudėtį, deklaravimą ir kt., išrašų ir pan.)  išdavimas, kopijų tvirtinimas

23.

Asmens pagalbos teikimas (lankomoji priežiūra)

INTERESANTAI KONTAKTINIU BŪDU VISAIS ATVEJAIS APTARNAUJAMI:

dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones; reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei);

tarp interesantų – ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas vienas nuo kito  (tarnautojo fizinis kontaktas su interesantu – išlaikant ne mažesnį kaip 2 m atstumą arba darbo vieta atskirta nuo interesanto pertvara);

interesantų prašoma savo klausimą išdėstyti kuo išsamiau, kad paslauga būtų suteikta  per kuo trumpesnį laiką (ne ilgiau kaip per 15 min.);

interesantų prašome laikytis asmens higienos (rankų  higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.), pasinaudoti higienos priemonėmis (ir įėjus į pastatą, ir sanitariniuose mazguose);

INTERESANTAI NEAPTARNAUJAMI, jei turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Atgal