Skelbimai

Akmenės rajono savivaldybė – geltonojoje zonoje. Kokios bendrosios rekomendacijos?

REKOMENDUOJAMOS ATSKIRŲ SEKTORIŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCIJOS PRIEMONĖS, KAI SAVIVALDYBĖ PRISKIRIAMA GELTONAJAI ZONAI

Viešasis ir privatus sektorius (darbovietės)             

 • rekomenduojamas nuotolinis darbas ir nuotoliniai posėdžiai, jeigu posėdis organizuojamas gyvai – dėvimos kaukės
 • atstumas 2 m (tarp darbuotojų, darbo vietų, darbuotojų ir klientų,klientų)
 • kaukės aptarnaujant klientus
 • kaukės klientams
 • darbuotojų ir klientų srautųvaldymas
 • darbuotojų ir lankytojų sveikatos būklės stebėjimas (matuotitemperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena

Švietimas (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas) 0–6 m.         

 • srautų atskyrimas (grupių izoliacija)
 • kaukės (nustatytais atvejais – veido skydeliai) pedagogams ir vaikus atlydintiems asmenims uždarose erdvėse, visam personalui bendrose uždarose erdvėse
 • vaikų, darbuotojų, vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena
 • renginiai uždarose patalpose organizuojami grupių izoliacijos principu, kaukės suaugusiems asmenims ir ne mažesnis nei 1 matstumas
 • renginiai atvirose erdvėse organizuojami grupių izoliacijos principu, kaukės suaugusiems asmenims ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • maitinimas grupių izoliacijos principu

Švietimas (pradinis ugdymas) 7–11 m.

 • srautų atskyrimas
 • kaukės (nustatytais atvejais – veido skydeliai) personalui, pedagogams ir mokinius atlydintiems asmenims uždarose erdvėse
 • mokinių, darbuotojų ir mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena
 • renginiai uždarose patalpose organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės suaugusiems asmenims ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • renginiai atvirose erdvėse organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės suaugusiems asmenims ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • maitinimas valdant srautus
 • vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, rekomenduojama sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu

Švietimas (pagrindinis, vidurinis ugdymas) 12–19 m.

 • srautų atskyrimas
 • kaukės (nustatytais atvejais – veido skydeliai) visiems uždarose erdvėse
 • mokinių ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas (matuotitemperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena
 • renginiai uždarose patalpose organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • renginiai atvirose erdvėse organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • maitinimas valdant srautus
 • vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, rekomenduojama sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu

Švietimas (vaikų neformalusis švietimas)

 • srautų atskyrimas (užtikrinti, kad grupėje dalyvautųtie patys vaikai)
 • kaukės (nustatytais atvejais – veido skydeliai) visiems uždarose erdvėse
 • vaikų ir darbuotojų sveikatos būklėsstebėjimas (matuojama temperatūra)
 • rankų ir aplinkos higiena
 • renginiai uždarose patalpose organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • renginiai atvirose erdvėse organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • Švietimas (aukštojo mokslo studijos, profesinis mokymas, neformalusis suaugusiųjų švietimas)
 • atstumas 2m
 • kaukės (nustatytais atvejais – veido skydeliai) visiems uždaroseerdvėse
 • rekomenduojamas nuotolinis mokymas
 • rankų ir aplinkos higiena
 • sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • renginiai uždarose patalpose organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • renginiai atvirose erdvėse organizuojami klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir ne mažesnis nei 1 m atstumas
 • maitinimas vykdomas laikantis viešojo maitinimo sąlygų

Sveikatos priežiūra

 • srautų atskyrimas
 • ribojamas ligonių lankymas
 • prioritetas nuotolinėms paslaugoms, kai paslaugos pagal paciento sveikatos būklę gali būti suteikiamos nuotoliniu būdu ir pacientas sutinka jas gauti tokiu būdu
 • nuotolinės konsultacijos tarp gydytojų
 • privalomi prevenciniai personalo tyrimai
 • kaukės visiems
 • sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena

Stacionarinės socialinių paslaugų įstaigos, nestacionarinės socialinių paslaugų įstaigos, kuriose teikiamos socialinės paslaugos susijusios su apgyvendinimu

 • srautų atskyrimas
 • grupinių veiklų metu atstumas 2 m
 • draudžiamas lankymas įstaigose
 • kaukės visiems
 • privalomi prevenciniai personalo tyrimai
 • privalomi asmenų tyrimai prieš pradedant jiems teikti stacionarines globos paslaugas
 • paslaugų gavėjų, lankytojų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena

Nestacionarinės socialinių paslaugų įstaigos, kuriose teikiamos socialinės paslaugos nesusijusios su apgyvendinimu

 • srautų atskyrimas
 • atstumas 2m
 • kaukėsvisiems
 • prevenciniai personalo tyrimai
 • paslaugų gavėjų, lankytojų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rekomenduojama paslaugas teikti nuotoliniu būdu
 • rankų ir aplinkos higiena

Renginiai

 • srautų valdymas
 • galimybė riboti renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių arba renginius organizuoti be žiūrovų (pagal renginio pobūdį)
 • rekomenduojama organizatoriams bilietus platinti arba dalyvių registraciją vykdyti elektroniniu būdu
 • kaukės visiems uždarose ir atvirose erdvėse ir 1 m atstumas
 • darbuotojų, dalyvių ir lankytojų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rankų ir aplinkos higiena

Prekyba, pramogų parkai, laisvalaikis

 • saugūs atstumai
 • asmenų srautų valdymas
 • kaukės visiems uždarose erdvėse
 • darbuotojų ir klientų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rekomenduojama nuotolinė prekyba
 • pramogų parkų, laisvalaikio paslaugų teikimo vietose asmeniui užtikrinamas 5 kv. m paslaugos teikimo vietos plotas
 • rankų ir aplinkoshigiena

Paslaugos

 • žmonių srautų ribojimas
 • 2 m atstumas tarp paslaugos gavėjų, 2 m atstumas tarp paslaugos teikėjų
 • kaukės visiems uždarose erdvėse
 • darbuotojų ir klientų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • rekomenduojamos nuotolinės paslaugos
 • rankų ir aplinkoshigiena

Viešasis maitinimas, naktiniai klubai, lošimo namai

 • saugūsatstumai
 • žmonių srautų valdymas
 • kaukės visiems (išskyrus valgant ir geriant) uždarose erdvėse
 • rekomenduojama viešojo maitinimo paslauga – maistas išsinešti
 • darbuotojų ir klientų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 • draudžiamos viešojo maitinimo paslaugos savitarnos principu
 • rankų ir aplinkoshigiena

Kaukės

 • viešose uždarose vietose
 • visuose susibūrimuose

Priemonių kontrolę vykdo: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos; Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; policija; Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos; savivaldybių administracijos.

 Parengta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. pasitarimo sprendimo (protokolo Nr. 46, 5 klausimas) priedą

Atgal