Renginiai

18
Bir.
2021
08:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė

Iki 2021-06-28 17:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

Tarybos posėdis 2021-06-28   13.00 val. 

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Norminis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija

   

1.

ATSP-160

2021-06-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų pripažinimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų sudedamąja dalimi“ pakeitimo

E. Šypalienė

 

2.

ATSP-161

2021-06-17

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl specialiųjų planų patvirtinimo“ pakeitimo

E. Šypalienė

 

3.

ATSP-162

2021-06-17

Ne

Dėl specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų pripažinimo Akmenės rajono savivaldybės teritorijos, Naujosios Akmenės ir Ventos miestų bendrųjų planų sudedamąja dalimi

E. Šypalienė

 

4.

ATSP-167

2021-06-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo

E. Šypalienė

 

5.

 

Taip

Dėl vėjo jėgainių įrengimo potencialioje vėjo jėgainių įrengimui išskirtos teritorijos dalyje

E. Šypalienė

 

6.

ATSP-158

2021-06-17

Taip

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Akmenės rajono savivaldybėje

I.Eselinienė

 

7.

ATSP-157

2021-06-17

Taip

Dėl pavadinimo suteikimo pastatui Naujojoje Akmenėje

I.Eselinienė

 

8.

ATSP-165

2021-06-17

Ne

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2020 metų faktinių investicijų derinimo

D. Noraitė-Borusienė

 

9.

ATSP-164

2021-06-17

Ne

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 2022 metų planinių investicijų derinimo

D. Noraitė-Borusienė

 

10.

ATSP-155

2021-06-17

Ne

Dėl viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir 2020 metų veiklos ataskaitos

D. Noraitė-Borusienė

 

11.

ATSP-145

2021-06-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-217 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo” pakeitimo

D. Noraitė-Borusienė

 

12.

ATSP-151

2021-06-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-215(E) „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

13.

ATSP-166

2021-06-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo

V. Raubienė

 

14.

ATSP-144

2021-06-08

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

J. Rekašienė

 

15.

ATSP-147

2021-06-15

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T-154 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą  ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo“ pakeitimo

G. Karvelienė

 

16.

ATSP-163

2021-06-17

Taip

Dėl Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos nuostatų patvirtinimo

N. Mockuvienė

 

17.

 

Taip

Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo

R. Žiedienė

 

18.

ATSP-143

2021-06-04

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės socialinių būstų nuomos

S. Bartkienė

 

19.

ATSP-146

2021-06-15

Ne

Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo

S. Bartkienė

 

20.

ATSP-156

2021-06-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-237 ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

21.

ATSP-152

2021-06-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

22.

 

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai

J. Grobienė

 

23.

 

Ne

Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn

J. Grobienė

 

24.

ATSP-154

2021-06-17

Ne

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto  perdavimo pagal panaudos sutartį

J. Grobienė

 

25.

ATSP-153

2021-06-17

Ne

Dėl turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

S. Vilkas

 

26.

ATSP-149

2021-06-17

Ne

Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą

R.Stonienė

 

27.

ATSP-150

2021-06-17

Ne

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir nugriovimo

J. Grobienė

 

28.

ATSP-148

2021-06-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kaimo  bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir asociacijų rėmimo programos patvirtinimo

V. Šemeklienė

 

29.

ATSP-159

2021-06-17

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

G. Gauronskienė

 

30.

ATSP-168

2021-06-17

Taip

Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Ventos ambulatoriją prijungiant ją prie viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro

D.Sketrė

 

 

Atgal