Renginiai

19
Geg.
2021
09:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė

Iki 2021-05-31 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

Tarybos posėdis 2021-05-31   14.00 val. (Posėdis vyks nuotoliniu būdu)

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Nor-minis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

     

Informacija

 

1.

ATSP-135
2021-05-20

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-203(E) „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

R. Stonienė

2.

ATSP-132
2021-05-19

Taip

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

R. Stonienė

3.

ATSP-129
2021-05-19

Taip

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

R. Stonienė

4.

ATSP-133
2021-05-19

Taip

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo

S. Bartkienė

5.

ATSP-119
2021-05-10

Taip

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 metams, sąrašo patvirtinimo

S. Bartkienė

6.

ATSP-134
2021-05-19

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.T-28 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų  priemonių sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

7.

ATSP-121
2021-05-11

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo

D.Noraitė-Borusienė

8.

ATSP-126
2021-05-18

Taip

Dėl pavedimo žemės paskirties ir (ar) būdo keitimo funkciją vykdyti Savivaldybės vykdomajai institucijai

I.Eselinienė

9.

ATSP-137
2021-05-20

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo

V. Raubienė

10.

ATSP-127
2021-05-18

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl pritarimo projekto „Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje“ įgyvendinimui“ pripažinimo netekusiu galios

B. Navickienė

11.

ATSP-120
2021-05-10

Ne

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Akmenės seniūnijos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Akmenės rajono Papilės kadastrinės vietovės melioracijos sistemų rekonstrukcija“

G.Gauronskienė

12.

ATSP-124
2021-05-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

N. Mockuvienė

13.

ATSP-128
2021-05-19

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

N. Mockuvienė

14.

ATSP-139
2021-05-20

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

G. Karvelienė

15.

ATSP-136
2021-05-20

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-244(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

G. Karvelienė

16.

ATSP-140
2021-05-20

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2021 m.  kovo 29 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Z. Stanislauskienė

17.

ATSP-122
2021-05-14

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

A.Ruškienė

18.

ATSP-125
2021-05-18

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

A.Bacienė

19.

ATSP-131
2021-05-19

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr.T-257 „Dėl atleidimo nuo Savivaldybės turto nuomos mokesčio“ pripažinimo netekusiu galios

R. Stonienė

20.

ATSP-123
2021-05-14

Ne

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

J. Grobienė

21.

ATSP-130
2021-05-19

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 26 d sprendimo Nr. T-109 „Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo

J. Grobienė

22.

ATSP-118
2021-05-07

Ne

Dėl valstybės turto nurašymo

J. Grobienė

23.

ATSP-138
2021-05-20

Ne

Dėl 2010 m. kovo 25 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. 1 nutraukimo

J. Grobienė

24.

ATSP-141
2021-05-20

Ne

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų  perdavimo pagal panaudos sutartį

J. Grobienė

Atgal