Renginiai

19
Kov.
2021
08:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė

Iki 2021-03-29 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

Tarybos posėdis 2021-03-29   13.00 val.

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Nor-minis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:

Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams

I.Eselinienė

 

1.

ATSP-40

2021-03-12

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-263 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

A.Prišmontienė

 

2.

ATSP-56

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono ugniagesių komandos 2020 metų veiklos ataskaitai

S. Girdvainė

 

3.

ATSP-50

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono paramos šeimai centro 2020 metų veiklos ataskaitai

R. Žiedienė

 

4.

ATSP-49

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2020 metų veiklos ataskaitai

R. Žiedienė

 

5.

ATSP-68

2021-03-18

Taip

Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų  skyrimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

 

6.

ATSP-42

2021-03-16

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai

D. Sketrė

 

7.

ATSP-67

2021-03-18

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo

D. Sketrė

 

8.

ATSP-61

2021-03-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo

D. Sketrė

 

9.

ATSP-45

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

10.

ATSP-54

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

11.

ATSP-47

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

12.

ATSP-53

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

13.

ATSP-55

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

14.

ATSP-65

2021-03-18

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

15.

ATSP-46

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

16.

ATSP-44

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro 2020 metų veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

17.

ATSP-52

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

18.

ATSP-48

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono sporto centro 2020 metų  veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

19.

ATSP-51

2021-03-17

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

20.

ATSP-41

2021-03-16

Ne

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

21.

ATSP-64

2021-03-18

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

 

22.

ATSP-69

2021-03-18

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

 

23.

ATSP-63

2021-03-18

Ne

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai

J. Rekašienė

 

24.

ATSP-60

2021-03-17

Ne

Dėl Akmenės gamtos ir kultūros parko tarybos  sudarymo

J. Rekašienė

 

25.

 

Taip

Dėl Savivaldybės draustinių steigimo ir gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo

S. Vilkas

 

26.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr.T-209 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

N. Mockuvienė

 

27.

ATSP-39

2021-03-12

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo

N. Mockuvienė

 

28.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

N. Vaičiūtė-Gabalienė

 

29.

ATSP-62

2021-03-18

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus teikiamų paslaugų kainų

J. Rekašienė

 

30.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų

J. Rekašienė

 

31.

ATSP-66

2021-03-18

Ne

Dėl pritarimo projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui

B. Navickienė

 

32.

 

Taip

Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo

I. Eselinienė

 

33.

 

Taip

Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo

I. Eselinienė

 

34.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

R. Stonienė

 

35.

ATSP-70

2021-03-19

Taip

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams               

D. Noraitė-Borusienė

 

36.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-104(E) „Dėl Akmenės  rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo

S. Vilkas

 

37.

ATSP-58

2021-03-17

Ne

Dėl pavedimo Akmenės rajono savivaldybės administracijai vykdyti Akmenės rajono infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas 

L. Padolevičius

 

38.

ATSP-59

2021-03-17

Taip

Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros diferencijavimo koeficientų ir įmokos tarifų patvirtinimo

L. Padolevičius

 

39.

ATSP-57

2021-03-17

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir Darbo reglamento patvirtinimo

L. Padolevičius

 

40.

ATSP-43

2021-03-16

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 metų gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

D. Noraitė-Borusienė

 

41.

 

Ne

Dėl leidimo išnuomoti Savivaldybės būstą

R. Stonienė

 

42.

 

Taip

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų  vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių  tiesimo, taisymo (remonto), kapitalinio remonto, rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo

A.Statkus

 
Atgal