Renginiai
25
Rug.
2021
08:00

Mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt septintojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2021-08-30 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DVIDEŠIMT SEPTINTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2021 m. rugpjūčio 24 d.  Nr. M-33

Naujoji Akmenė

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvidešimt septintąjį posėdį 2021 m. rugpjūčio 30 d. 14.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Savivaldybės tarybos narių išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą“ pakeitimo.

2.2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo.

2.3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.4. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-224 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.

2.5. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio  26 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl 2021–2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ pakeitimo.

2.6. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.

2.7. Dėl Akmenės rajono Akmenės gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

2.8. Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

2.9. Dėl Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

2.10. Dėl Akmenės rajono Ventos gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

2.11. Dėl Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

2.12. Dėl Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

2.13. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“.

2.15. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

2.16. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti.

2.17. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

2.18. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.19. Dėl strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.20. Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.21. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl globos centro ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje veiklos organizavimo ir finansavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.22. Dėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.23. Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų  namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

2.24. Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės globos kainų patvirtinimo.

2.25. Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo.

2.26. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.27. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės svarbių infrastruktūros objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.28. Dėl gatvių koordinačių pakeitimo Akmenės rajono savivaldybėje.

2.29. Dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus sumažinimo.

2.30. Dėl leidimo parduoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį butą.

2.31. Dėl trumpalaikio turto perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

2.32. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo.

2.33. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2.34. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.35. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-115  „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų  vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių  tiesimo, taisymo (remonto), kapitalinio remonto, rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.36. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pakeitimo.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Atgal