Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimas
 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2022-01-14, Nr. A-19

Paraiškos forma
  Tvarkos aprašas 2022-04-25, Nr. T-98

 

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

 

 

Vertinimo komisija

Įsakymas 2022-02-04, Nr. A-71

 

Vertinimo komisijos posėdžiai

Posėdžio protokolas 2022-02-11, Nr. KPP-27
Posėdžio protokolas 2022-02-23, Nr. KPP-34
 

Lėšų paskirstymas

Įsakymas 2022-03-01, Nr. A-113

 

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

   

2. Sąmata

   
3. Sutarties priedas    
     

Ataskaitos formos:

   

Veiklos ataskaita

 Veiklos ataskaita Forma

Finansinė ataskaita

Sąmatos įvykdymo ataskaita Forma

Finansinė ataskaita

Lėšų panaudojimo dokumentų suvestinė Forma
Atgal