Jaunimo politikos programa

 

 

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. A-75

Paraiškos forma

Tvarkos aprašas

Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas (2018-01-25 d. Nr. T-3);

 

Projektų finansavimo nuostatai

Akmenės rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo  plėtojimo projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai (2018-07-13 Nr. A- 338)

 

Paraiška

 

Projektų atrankos konkurso paraiška

Vertinimo komisija

 

 

Lėšų paskirstymas

Direktoriaus įsakymas 2022-04-13 Nr. A-191

 

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

1. Sutartis

 

JILUP sutarties projektas

2. Sąmata

 

JILUP Sąmata

3. Paraiška gauti lėšų

 

JILUP Paraiška forma BFP-16

4. Lėšų ir veiklos plano tikslinimas

 

Veiklų detalizavimo forma po gauto finansavimo

Lėšų detalizavimo forma po gauto finansavimo

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

 

JILUP ataskaitos forma F2

2. Lėšų panaudojimo suvestinė

 

JILUP Lėšų panaudojimo suvestinė

3. Veiklos ataskaita

 

JILUP Veiklos ataskaitos forma

Suvestinė ataskaita

   
Atgal