Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

Vita Martinaitienė
Vedėjas
Antanas Gabalis
Vyriausiasis specialistas paveldosaugai
Tel. (8 425) 59 765, Mob. 8 686 32 924, Vidinis tel. 235
301 kab.
Antanas Lizdenis
Vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas)
, Mob. 8 658 30 960
301 kab.
Rastida Skabeikienė
Vyriausiasis specialistas
Tel. (8 425) 59 766, Mob. 8 686 33 184 , Vidinis tel. 225
301 kab.
Irena Eselinienė
Vyriausiasis specialistas
Tel. (8 425) 59 764, Vidinis tel. 230
302 kab.
Erika Šypalienė
Teritorijų planavimo vyriausiasis specialistas
Laikinai nedirba
Atgal