Konkursai į valstybės tarnybą

Patikslintas konkurso Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus) pareigoms užimti skelbimas

Akmenės rajono savivaldybės administracija patikslina konkurso Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojo – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus) (koeficientas – 9,0) pareigoms užimti skelbimą.  Skelbimo Nr. 52472, skelbimą rasite: https://portalas.vtd.lt/lt/vietinio-ukio-ir-turto-valdymo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-savivaldybes-vyriausiasis-inzinierius-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;50207.html.

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių)  – 1629, 00 Eur.

Darbo vieta – Naujoji Akmenė.

Savivaldybės vyriausiasis inžinierius atsakingas: už Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme Savivaldybės vyriausiajam inžinieriui nustatytų funkcijų vykdymą.  

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

- aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija, studijų kryptis – statybos inžinerijos arba statybų technologijų krypties kvalifikacinis laipsnis arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties kvalifikacinis laipsnis;

Arba:

- aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija, leidžianti užsiimti veikla, kuri aprėpia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje, darbo patirtis – Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta darbo patirtis.

Kiti reikalavimai:

- atitikti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

- turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

Pretendentų dokumentai teikiami iki 2022 m. rugpjūčio 4 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą per interneto svetainę www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt

Smulkesnė informacija skelbiama Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Telefonas pasiteirauti –  (8 425) 59 730, nuo 2022-08-01- (8 425) 59 732.

Atgal