Žemės ūkio ir kaimo plėtros paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

PAS2553

https://www.lietuva.gov.lt/lt/melioracijos-statiniu-techniniu-dokumentu-pateikimas-melioruotos-zemes-savininkams-ir-kitiems-naudotojams--77;10353.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43654/23220  

Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimas

Taip (VIISP*)

PAS5209

https://www.lietuva.gov.lt/lt/kartografines-medziagos-pateikimas-melioruotos-zemes-savininkams-ir-kitiems-naudotojams-77;10335.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43654/23220  

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas / išregistravimas / duomenų atnaujinimas / keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3142

https://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-iregistravimas-77;10301.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  

Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

Taip (VIISP*)

PAS3148

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pranesimas-apie-traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-pardavima--77;10317.html

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3145

https://www.lietuva.gov.lt/lt/traktoriaus-savaeiges-ar-zemes-ukio-masinos-bei-ju-priekabu-technines-apziuros-talono-dublikato-isdavimas-77;10325.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/44020/23220  

Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Taip (VIISP*)

PAS2545

https://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-ukio-valdos-iregistravimas-77;10329.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43648/23220  

Ūkininko ūkio įregistravimas / išregistravimas / perkėlimas į kitą Savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas  iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3338

https://www.lietuva.gov.lt/lt/ukininko-ukio-iregistravimas-/-isregistravimas-/-perkelimas-i-kita-savivaldybe-duomenu-atnaujinimas-/-keitimas-partnerio-isregistravimas-is-ukininko-ukio-ukininko-pazymejimo-dublikato-isdavimas-77;7133.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43646/23220  

Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2551

https://www.lietuva.gov.lt/lt/medziojamuju-gyvunu-padarytos-zalos-zemes-ukio-paseliams-miskui-gyvunams-gyvuliams-hidrotechnikos-ar-melioracijos-irenginiams-nustatymas-77;10366.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43640/23220  

Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS37385

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę papildomas žemės ūkio ekonominės veiklas, išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS37392

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

Taip (VIISP*)

PAS3148

Paslaugos aprašymas ruošiamas

 Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiama paslauga.

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal