Vietinio ūkio ir turto valdymo paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS37200

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

 PAS30712

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220

Licencijos kopijos transporto priemonei, naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Taip (VIISP*)

 PAS30690

https://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-kopijos-transporto-priemonei-naudojamai-keleiviams-vezti-vietinio-susisiekimo-marsrutais-isdavimas-dublikato-isdavimas-atnaujinimas-pratesimas-ar-panaikinimas-77;14640.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220

Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS37369

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43642/23220 

 

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30705

https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-ivezti-isigyti-laikyti-veisti-ar-parduoti-pavojingus-sunis-galiojimo-sustabdymo-panaikinimas-77;10283.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42521/23220  

Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS37372

Paslaugų aprašymas ruošiamas

Deklaracijų apie valstybinės žemės sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

Taip (VIISP*)

PAS37137

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43658/23220 

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2542

https://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-atsiskaityma-uz-valstybines-zemes-nuoma-isdavimas-77;10293.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43653/23220 

Įtraukimas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus

Taip (VIISP*)

PAS2990

https://www.lietuva.gov.lt/lt/seimu-ir-asmenu-turinciu-teise-i-socialini-busta-sarasu-sudarymas-77;5457.html 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS3820

https://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-verstis-mazmenine-prekyba-alkoholiniais-gerimais-isdavimas-dublikato-isdavimas-papildymas-patikslinimas-galiojimo-sustabdymo-panaikinimas-panaikinimas.77;9311.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS30699

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42523/23220 

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimosustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS3085

https://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-verstis-mazmenine-prekyba-tabako-gaminiais-isdavimas-papildymas-patikslinimas-galiojimo-sustabdymas-galiojimo-sustabdymo-panaikinimas-arba-galiojimo-panaikinimas-77;9312.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42524/23220

Valstybės paramos būstui įsigyti teikimas

Ne1

PAS2995

http://www.lietuva.gov.lt/lt/valstybes-paramos-bustui-isigyti-teikimas--77;6453.html

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų sudarymas

Ne1

PAS2990

http://www.lietuva.gov.lt/lt/seimu-ir-asmenu-turinciu-teise-i-socialini-busta-sarasu-sudarymas-77;5457.html

Socialinio būsto nuomos paslaugos teikimas

Ne1

PAS2990

http://www.lietuva.gov.lt/lt/socialinio-busto-nuomos-paslaugos-teikimas-77;6462.html

  Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir pateikiama informacija apie visas šalies viešojo administravimo insitucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiama paslauga.

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal