Vietinio ūkio ir turto valdymo paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas, pratęsimas, pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

Taip (VIISP2)

 PAS3118

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas

Taip (VIISP2)

PAS30689

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP2)

PAS30703

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimas

Ne1

PAS4667

Paslaugos aprašymas

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Taip (VIISP2)

PAS2965

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Taip (VIISP2)

PAS2542

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP2)

PAS3815

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Taip (VIISP2)

PAS30699

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP2)

PAS3085

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP2)

PAS3580

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP2)

PAS3826

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP2)

PAS5032

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

  Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir pateikiama informacija apie visas šalies viešojo administravimo insitucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

Atgal