Teritorijų planavimo, architektūros, paveldosaugos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą Savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS3098

https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-irengti-isorine-reklama-savivaldybes-teritorijoje-isdavimas-77;10315.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42526/23220  

Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS21186

http://www.lietuva.gov.lt/lt/kulturos-paveldo-objekto-esamos-bukles-patikrinimo-akto-surasymas--77;9291.html

Leidimo įrengti atminimo lentą išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS37375

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje

Taip (VIISP*)

PAS37122

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

Taip (VIISP*)

PAS5331

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

Taip (TPDR******)

PAS5331

https://www.lietuva.gov.lt/lt/teritoriju-planavimo-dokumentu-registravimas-teritoriju-planavimo-dokumentu-registre-77;9295.html 

http://www.tpdr.lt/lt_LT/e-paslaugos 

  Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiama paslauga.

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal