Švietimo, kultūros, sporto paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas

Taip (VIISP*)

PAS2958

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-skyrimas--77;10264.html

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas

Taip (VIISP*)

PAS2959

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-pratesimas--77;10273.html

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas

Taip (VIISP*)

PAS2960

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-pakeitimas--77;10270.html

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS2961

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/minimalios-ar-vidutines-prieziuros-priemones-vaikui-panaikinimas--77;10268.html

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

Taip (VIISP*)

PAS6255

https://www.epaslaugos.lt/portal/business/fundingPropositions?searchId=0f6d9664-7f31-4e95-9351-7978d60bf00f  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paraisku-del-lesu-skyrimo-svietimo-kulturos-ir-sporto-projektams-priemimas--77;9309.html

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitus projektus priėmimas

Taip (VIISP*)

PAS6256

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43644/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ataskaitu-is-vykdanciu-svietimo-kulturos-ir-sporto-projektus-priemimas--77;9308.html

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir grupes

Ne1

PAS4488

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vaiku-priemimas-i-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-istaigas-77;7211.html

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS37346

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43240/23220  /

 

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiama paslauga.

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal