Statybos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje

Taip (VIISP*)

PAS37434

https://planuojustatyti.lt/info-portal/elektronines-paslaugos 

Leidimo stovėti kelio ženklo "P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30687

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42600/23220 

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Savivaldybės keliais išdavimas ar leidime nurodytos transporto priemonės keitimas

Taip (VIISP*)

(Infostatyba****)

PAS30688

https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-vaziuoti-didziagabarite-ir-ar-sunkiasvore-transporto-priemone-ar-jos-junginiu-savivaldybes-keliais-isdavimas-arba-jame-nurodytos-transporto-priemones-ketimas-77;9285.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43641/23220

Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3150

https://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-irengti-kelio-zenklus-gyvenamuju-vietoviu-gatvese-ir-vietines-reiksmes-keliuose-suteikimas--77;10282.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43650/23220  

Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2974

https://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-irengti-automobiliu-stovejimo-neigaliesiems-kelio-zenkla-suteikimas--77;10314.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43660/23220 

Leidimo pastatyti ar pašalinti eismo reguliavimo priemones išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS37389

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43649/23220 

 Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiama paslauga.

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal