Statybos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP2)

PAS30687

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Taip (VIISP2)

PAS3140

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Taip (VIISP2)

PAS3150

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Taip (VIISP2)

PAS2974

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos užsakymas

Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas

Ne1

PAS2528

Paslaugos aprašymas

 Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

 

Atgal