Socialinės paramos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3021

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/globos-rupybos-ismokos-skyrimasbr/-77;7224.html

Išmokos vaikui skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS4217

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/ismokos-vaikui-skyrimasbr/-77;7260.html

Teisės į būsto šildymą išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nustatymas ir jų skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3025

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/teises-i-busto-sildyma-islaidu-islaidu-saltam-vandeniui-ir-islaidu-karstam-vandeniui-kompensaciju-nustatymas-ir-ju-teikimas-77;3439.html

Laidojimo pašalpa

Taip (SPIS***)

PAS3029

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/laidojimo-pasalpa-77;7323.html

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS2501

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/paramos-mokinio-reikmenims-skyrimas-77;10458.html

Socialinės pašalpos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3046

https://www.spis.lt/  /

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3046

https://www.spis.lt/  

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS3046

https://www.spis.lt/ 

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS4217

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartine-ismokos-gimusiam-ar-ivaikintam-vaikui-skyrimas-77;7234.html

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Taip (SPIS***)

PAS4217

https://www.spis.lt/  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartines-ismokos-nesciai-moteriai-skyrimasbr/-77;7227.html

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Ne1

PAS2500

http://www.lietuva.gov.lt/lt/vienkartines-ismokos-isikurti-skyrimasbr/-77;7265.html

Pažymų išdavimas asmenims

Ne1

PAS2091

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-asmenims-isdavimasbr/-77;7316.html

Pareiškimo pateikimo teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu

Ne1

PAS20662

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pareiskimo-pateikimas-teismui-del-fizinio-asmens-pripazinimo-neveiksniu-77;9299.html

Dokumentų rengimas tremtinio, politinio kalinio, nukentėjusio nuo okupacijų, Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo asmens teisiniam statusui gauti

Ne1

PAS3008

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dokumentu-rengimas-tremtinio-politinio-kalinio-nukentejusio-nuo-okupaciju-asmens-statusui-gauti-77;5878.html

Būsto pritaikymas neįgaliojo poreikiams

Ne1

PAS20891

http://www.lietuva.gov.lt/lt/busto-pritaikymas-neigaliojo-poreikiams-77;8733.html

Socialinių paslaugų skyrimas  asmeniui (šeimai)

Ne1

PAS20895

http://www.lietuva.gov.lt/lt/socialiniu-paslaugu-skyrimas-asmeniui-seimai-77;8820.html

Dokumentų parengimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikiams motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui),  išauginusiems iki 8 metų ir gerai išauklėjusiems 5 ir daugiau vaikų

Ne1

PAS3001

http://www.lietuva.gov.lt/lt/dokumentu-parengimas-skirti-antrojo-laipsnio-valstybine-pensija-motinoms-pagimdziusioms-ivaikinusioms-isauginusioms-iki-8-metu-ir-gerai-isauklejusioms-5-ir-daugiau-vaiku-77;8696.html

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims (paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis) skyrimas

Ne1

PAS20894

http://www.lietuva.gov.lt/lt/maisto-produktu-is-intervenciniu-atsargu-tiekimo-labiausiai-nepasiturintiems-asmenims-organizavimo-77;8920.html

Fizinio asmens, norinčio laikinai priimti svečiuotis institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką, prašymo priėmimas, persiuntimas Tarnybos teritoriniam skyriui dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis įvertinimo

Ne1

PAS3535

http://www.lietuva.gov.lt/lt/asmenu-norinciu-tapti-vaiko-globejais/rupintojais-iteviais-pradinio-ivertinimo-bei-pasirengimo-globoti/rupintis-ivaikinti-organizavimas-77;5990.html

Likusio be tėvų globos (rūpybos) vaiko laikinosios globos (rūpybos) bei vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo organizavimas

Ne1

PAS5169

http://www.lietuva.gov.lt/lt/likusio-be-tevu-globos-rupybos-vaiko-laikinosios-ir-nuolatines-globos-rupybos-bei-vaiko-laikinosios-globos-rupybos-tevu-prasymu-organizavimas-77;5998.html

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2091

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42600/23220 

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiama paslauga.

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal