Socialinės paramos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

SOCIALINĖS IŠMOKOS:

     

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Taip (SPIS2)

PAS3021

Paslaugos užsakymas 

Paslaugos aprašymas

Išmokos vaikui skyrimas

Taip (SPIS2)

PAS4217

Paslaugos užsakymas 

Paslaugos aprašymas

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

 

Taip (SPIS2)

PAS2501

Paslaugos užsakymas 

Paslaugos aprašymas

Teisės į būsto šildymą išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nustatymas ir jų skyrimas

Taip (SPIS2)

PAS3025

Paslaugos užsakymas 

Paslaugos aprašymas

Laidojimo pašalpa

Taip (SPIS2)

PAS3029

Paslaugos užsakymas 

Paslaugos aprašymas

Paramos mokinio reikmenims skyrimas

Taip (SPIS2)

PAS2501

Paslaugos užsakymas 

Paslaugos aprašymas

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

Taip (SPIS2)

PAS4217

Paslaugos užsakymas 

Paslaugos aprašymas

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Taip (SPIS2)

PAS4217

Paslaugos užsakymas 

Paslaugos aprašymas

Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius iki 24 m.) neįgaliems, kurie NDNT pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas Taip (SPIS2) PAS20483 Paslaugos užsakymas 

Paslaugos aprašymas

Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

Taip (SPIS2)

PASA00032

Paslaugos užsakymas 

Paslaugos aprašymas

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, išdavimas

Ne1

PASA00030

Paslaugos aprašymas

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Ne1

PAS2500

Paslaugos aprašymas

Parama maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims suteikimas

Ne1

PAS20894

Paslaugos aprašymas

Privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui išmokos skyrimas Ne1 PAS4217 Paslaugos aprašymas
Išvados apie fizinio asmens tinkamumo (netinkamumo) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą pateikimas Ne1 PAS6572 Paslaugos aprašymas
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas Ne1 PASA00031 Paslaugos aprašymas 
Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą Ne1 PASA00061 Paslaugos aprašymas 
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas Ne1 PASA00060 Paslaugos aprašymas

SOCIALINĖS PASLAUGOS:

     

Būsto pritaikymas neįgaliojo poreikiams

Ne1

PAS20891

Paslaugos aprašymas

Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir socialinių paslaugų skyrimas  asmeniui (šeimai)

Ne1

PAS20895

Paslaugos aprašymas

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

Ne1

PASA00059

Paslaugos aprašymas

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema.

 

Atgal