Seniūnijų paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Leidimo nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemones išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS37074

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS37346

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2977

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42643/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/charakteristikos-del-leidimo-laikyti-ginkla-isdavimas-77;10359.html

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2480

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43647/23220  /

https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-kirsti-persodinti-pasalinti-geneti-saugotinus-medzius-ir-krumus-isdavimas-77;10535.html 

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimu-kasineti-ir-aptverti-pratesimas-77;9305.html

Leidimo aptverti (be leidimo kasinėti) išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas,  galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS30685

https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-aptverti-be-leidimo-kasineti-isdavimas-galiojimo-pratesimas-dublikato-isdavimas-papildymas-patikslinimas-galiojimo-sustabdymas-galiojimo-sustabdymo-panaikinimas-arba-galiojimo-panaikinimas-77;14628.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą

Taip (VIISP*)

PAS2983

https://www.lietuva.gov.lt/lt/itraukimas-i-gyvenamosios-vietos-neturinciu-asmenu-apskaitabr/br/-77;10278.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43657/23220  

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS37064

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

PAS5211

https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-prekiauti-ir-ar-teikti-paslaugas-viesosiose-vietose-ar-renginio-metu-isdavimas-dublikato-isdavimas-ar-galiojimo-panaikinimas-77;9302.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

Pažymos  gyvenamosios patalpos savininkui (-ams), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2976

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43655/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-gyvenamosios-patalpos-savininkui-ams-apie-jam-nuosavybes-teise-priklausancioje-gyvenamojoje-patalpoje-savo-gyvenamaja-vieta-deklaravusius-asmenis-isdavimas-77;10316.html

Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2985

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43656/23220  /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-deklaruota-gyvenamaja-vieta-arba-apie-itraukima-i-gyvenamosios-vietos-neturinciu-asmenu-apskaita-isdavimas-77;10299.html

Leidimo laidoti išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3125

https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-laidoti-isdavimas-77;10277.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43681/23220  

Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas

Taip (VIISP*)

PAS20887

https://www.lietuva.gov.lt/lt/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-77;8644.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46821/420?searchId=a9f21946-326a-48e3-948e-c1be3d111820  

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

Taip (VIISP*)

PAS37076

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Pažymos, patvirtinančios deklarauotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3826

https://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-deklaruota-gyvenamaja-vieta-arba-apie-itraukima-i-gyvenamosios-vietos-neturinciu-asmenu-apskaita-isdavimas-77;10299.html 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43656/23220 

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2565

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-isdavimo-apie-asmens-palaidojimo-vietabr/-77;7162.html

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS3492

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymu-isdavimas-apie-seimos-sudetibr/-77;7175.html

Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS37063

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS4123

https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-ekshumuoti-ir-perkelti-zmogaus-palaikus-isdavimas-77;14604.html 

Kapavietės (kapo) identifikavimas

Taip (VIISP*)

PAS37071

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas

Taip (VIISP*)

PAS37066

Paslaugos aprašymas ruošiamas

Notarinių veiksmų atlikimas

Taip (VIISP*)

PAS2975

https://www.lietuva.gov.lt/lt/notariniu-veiksmu-atlikimas-lngm-div-classemptymandatoryfield/div/-77;14633.html 

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiama paslauga

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal