Civilinės metrikacijos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Vardo, pavardės keitimo registravimas

Taip (MGVDIS2)

PAS3403

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

Taip (MGVDIS2)

PAS2943

 

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Taip (MGVDIS2)

PAS2954

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Gimimo registravimas

Taip (MGVDIS2)

PAS2946

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Taip (MGVDIS2)

PAS2953

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Santuokos registravimas

Taip (MGVDIS2)

PAS2949

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MGVDIS2)

PAS2947

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

1Ne

PAS2952

Paslaugos aprašymas

Santuokos nutraukimo registravimas

Taip (MGVDIS2)

PAS2939

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Taip (MGVDIS2)

PAS2951

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Įvaikinimo įregistravimas

Taip (MGVDIS2)

PAS2937

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Mirties registravimas

Taip (MGVDIS2)

PAS2948

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Taip (MGVDIS2)

PAS3791

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas

Taip (MGVDIS2)

PAS2940

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Tėvystės pripažinimo registravimas

Taip (MGVDIS2)

PAS2945

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2MGVDIS – Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema.

Atgal