Bendrosios (archyvas, skundai, prašymai) paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Taip (VIISP2)

PAS2926

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Taip (VIISP2)

PAS2924

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas

Taip (VIISP2)

PAS2091

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

 

Atgal