Bendrosios (archyvas, skundai, prašymai) paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

Taip (VIISP*)

PAS2464

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42600/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/asmens-skundo-ar-prasymo-priemimas-bei-nagrinejimas-77;10357.html

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Taip (VIISP*)

PAS2926

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43662/23220 /

http://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-darbo-staza-ir-/-arba-pajamas-isdavimas-is-savivaldybes-veiklos-archyvo-ir-/-arba-likviduotu-juridiniu-asmenu-archyvo-77;10365.html

Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui išdavimas

Taip (VIISP*)

PAS2924

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42640/23220 /

 

Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų teikimas

Taip (VIISP*)

PAS37055

Procedūra ruošiama

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas

Taip (VIISP*)

PAS37056

Procedūra ruošiama

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.registrucentras.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

Atgal