Viešosios ir administracinės paslaugos

Kviečiame pareikšti nuomonę apie Savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas. Anketą rasite čia
 

Kaip užsisakyti El. paslaugą:

Atkreipiame dėmesį, kad 17 el. paslaugų galima užsakyti prisijungus per bankininkystę, elektroninio parašo nereikia.

1. Pažymos apie darbo stažą ir/arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvo. 

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43662/23220

2. Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito Savivaldybės tvarkomo archyvo.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43662/23220

3. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43656/23220

4. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43655/23220

5. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, jų galiojimo panaikinimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43240/23220

6. Leidimo prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42522/23220

 7. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42526/23220

8. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43659/23220

9. Teisės įrengti, koreguoti, panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose, įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43650/23220

 10. Prašymo saugaus eismo klausimais nagrinėjimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43649/23220

 11. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43647/23220

12. Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42641/23220

13. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43653/23220

14. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43640/23220

15. Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43651/23220

16. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir/ar sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/43641/23220

17. Charakteristikos leidimo laikyti ginklą išdavimas.

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42643/23220

Visos kitos paslaugos užsakomos prisijungus per bankininkystę ir turint elektroninį parašą.

 • Apsilankykite puslapyje www.epaslaugos.lt;
 • Elektroninių valdžios vartų  pagrindiniame puslapyje (www.epaslaugos.lt) pasirinkite skiltį ,,Gyventojams“;
 • Paslaugų gyventojams paieškos laukelyje įveskite paslaugos pavadinimo reikšminio žodžio pradžią (pvz., jei reikia pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, tai įvedate žodžio dalį deklaruot);
 • Susiradę pageidaujamą paslaugą spauskite ,,Užsakyti“;
 • Pasirinkite reikalingą savivaldybę ir spauskite ,,Užsakyti“;
 • Galėsite prisijungti bei patvirtinti savo tapatybę Jums patogiausiu būdu (naudojantis el. bankininkyste, mobiliuoju parašu ar el. parašu);
 • Pasirinkite skiltį ,,El. valdžios vartai“ ir spauskite ,,Prisijungti“;
 • Suveskite užsakomos paslaugos prašomus duomenis (sistema suformuoja žingsnius ir neleis tęsti paslaugos užsakymo, jeigu bus užpildyta neteisingai; peržiūra – paskutinis žingsnis) ir patvirtinkite paslaugos užsakymą.
 • Informacija apie paslaugos vykdymą pateikiama Jūsų elektroniniame pašte su nuoroda į užsakytą paslaugą.
 • Kai atsakymą gausite pasirašytą elektroniniu parašu, dokumentą išsisaugokite kompiuterio laikmenoje. Išsaugotą dokumentą įkelkite į  Elektroninio parašo tikrinimo priemonę adresu https://www.epaslaugos.lt/adoc/validator : įkeliate dokumentą, paspaudžiate peržiūrėti ir matote dokumentą ir jo metaduomenis.

(Gauto atsakymo galėsite ir neįkelti aukščiau nurodytu adresu, tačiau tuomet negalėsite matyti jo metaduomenų, t.y. atsakymas bus geras, tačiau jeigu reikėtų kažkam jį pateikti ar pan., be metaduomenų atsakymas būtų netinkamas).

Kaip aktyvuoti E. pristatymo dėžutę:

 • Apsilankykite puslapyje www.epristatymas.lt;
 • E. pristatymo sistemos puslapyje pasirinkite nuorodą ,,Prisijungti“ – iškart po to būsite nukreipti į E. valdžios vartus;
 • Elektroniniuose valdžios vartuose pasirinkite skiltį ,,Gyventojas“. Šioje skiltyje Jūs galėsite prisijungti bei patvirtinti savo tapatybę Jums patogiausiu būdu (naudojantis el. bankininkyste, mobiliuoju parašu ar el. parašu);
 • El. bankininkystėje pasirinkite skiltį ,,Elektroniniai valdžios vartai“ ir paspauskite ,,Prisijungti
 • Prisijungus Jums patogiausiu būdu, naujai atsivėrusiame lange pamatysite Jūsų asmens duomenis – jei duomenys teisingi, pasirinkite skiltį ,,Patvirtinti“;
 • Patvirtinę savo tapatybę, būsite automatiškai nukreipti į E. pristatymo sistemą. Atsivėrusiame lange matysite savo dėžutę ir spauskite mygtuką ,,Prisijungti prie dėžutės“;
 • Atsivėrusiame lange turite užpildyti prašomus laukelius, bei pažymėti, jog sutinkate su E. pristatymo sistemos sutarties sąlygomis bei naudojimosi taisyklėmis. Pažymėję reikiamus laukelius, spauskite mygtuką ,,Sukurti e. dėžutę“.
Atgal