Specialieji planai

Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

INFORMUOJAME, APIE PARENGTĄ „ NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALŲJĮ PLANĄ“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2012 m. spalio 29 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T–259).

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56 594, el. p. info@akmene.lt. Kontaktinis asmuo: savivaldybės vyriausioji architektė Vita Lukošiūtė, tel. (8 425) 57 133, el. p. vita.lukosiute@akmene.lt.

PLANO RENGĖJAS: TAEM Urbanistai, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788 433, faks. (8–5) 2788 789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Plano rengėjo atstovė – Skirmantė Mineikytė.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Naujosios Akmenės miestas ir jo prieigos

PLANAVIMO TIKSLAI BEI UŽDAVINIAI: plėtoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūra ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai, įvertinti Naujosios Akmenės miesto ir jo prieigų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, nuvedimo bei išvalymo būklę, numatyti poreikius esamos sistemos rekonstrukcijai bei parinkti ekonomiškai ir techniškai efektyvius paviršinių (lietaus) nuotekų valymo sprendinius, suformuoti ilgalaikes Naujosios Akmenės miesto ir jo prieigų paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos modernizavimo ir plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, jas konkretizuoti, rezervuoti teritorijas paviršinių (lietaus) nuotekų inžinerinių tinklų plėtrai, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos jose apribojimus.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2014 m., pabaiga – 2015 m.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2015 m. liepos 14 d. iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2015 m. liepos 24 d. iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. imtinai specialusis planas bus viešai eksponuojamas Akmenės rajono savivaldybės administracijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. rugpjūčio 17 d. 13.00 val. Akmenės rajono savivaldybės administracijos patalpose (L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, mažoji posėdžių salė, III a.).

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


2015-06-16

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56 594, el. p. info@akmene.lt. Kontaktinis asmuo: savivaldybės vyriausioji architektė Vita Lukošiūtė, tel. (8 425) 57 133, el. p. vita.lukosiute@akmene.lt.

PLANO RENGĖJAS: TAEM Urbanistai, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788 433, faks. (8–5) 2788 789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Plano rengėjo atstovė – Skirmantė Mineikytė.

PLANO PAVADINIMAS: „Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2012 m. spalio 29 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T–259 „Dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo“).

Planuojama teritorija: Naujosios Akmenės miestas ir jo prieigos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: plėtoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūra ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai, įvertinti Naujosios Akmenės miesto ir jo prieigų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, nuvedimo bei išvalymo būklę, numatyti poreikius esamos sistemos rekonstrukcijai bei parinkti ekonomiškai ir techniškai efektyvius paviršinių (lietaus) nuotekų valymo sprendinius, suformuoti ilgalaikes Naujosios Akmenės miesto ir jo prieigų paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos modernizavimo ir plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, jas konkretizuoti, rezervuoti teritorijas paviršinių (lietaus) nuotekų inžinerinių tinklų plėtrai, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos jose apribojimus.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai (preliminarūs): Planavimo pradžia – 2014 m., pabaiga – 2015 m.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.

Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Informuojame, kad 2015 m. gegužės 28 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. PAV-50 pritarta Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijai. Susipažinti su koncepcija galima Akmenės rajono savivaldybės Architektūros, teritorijų planavimo ir paveldosaugos skyriuje (kreiptis į vedėją Vitą Lukošiūtę), taip pat tinklalapyje www.akmene.lt.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 17 punktu, informuojame apie Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. birželio 1 d. raštu Nr. S-1343 (6.10) „Dėl specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtą sprendimą, jog strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas. Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių arba Plano rengėją (aukščiau nurodytais kontaktais).

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Pritarimas koncepcijai

Koncepcija


2015-01-09

INFORMUOJAME, KAD YRA PRADEDAMAS RENGTI „NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2012 m. spalio 29 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T–259 „Dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo“).

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56 594, el. p. info@akmene.lt. Kontaktinis asmuo: savivaldybės vyriausioji architektė Vita Lukošiūtė, tel. (8 425) 57 133, el. p. vita.lukosiute@akmene.lt.

PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789 urbainstai@taemgroup. Plano rengėjo atstovė – Skirmantė Mineikytė.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Naujosios Akmenės miestas ir jo prieigos.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: plėtoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūra ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai, įvertinti Naujosios Akmenės miesto ir jo prieigų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, nuvedimo bei išvalymo būklę, numatyti poreikius esamos sistemos rekonstrukcijai bei parinkti ekonomiškai ir techniškai efektyvius paviršinių (lietaus) nuotekų valymo sprendinius, suformuoti ilgalaikes Naujosios Akmenės miesto ir jo prieigų paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos modernizavimo ir plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, jas konkretizuoti, rezervuoti teritorijas paviršinių (lietaus) nuotekų inžinerinių tinklų plėtrai, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos jose apribojimus.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2014 m., pabaiga – 2015 m.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinimas bendrąja tvarka.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Atgal