Specialieji planai

Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

INFORMUOJAME, KAD YRA PRADEDAMAS RENGTI „NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2012 m. spalio 29 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T–259 „Dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo“).

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56 594, el. p. info@akmene.lt. Kontaktinis asmuo: savivaldybės vyriausioji architektė Vita Lukošiūtė, tel. (8 425) 57 133, el. p. vita.lukosiute@akmene.lt.

PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789 urbainstai@taemgroup. Plano rengėjo atstovė – Skirmantė Mineikytė.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Naujosios Akmenės miestas ir jo prieigos.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: plėtoti paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos infrastruktūra ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai, įvertinti Naujosios Akmenės miesto ir jo prieigų esamą paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, nuvedimo bei išvalymo būklę, numatyti poreikius esamos sistemos rekonstrukcijai bei parinkti ekonomiškai ir techniškai efektyvius paviršinių (lietaus) nuotekų valymo sprendinius, suformuoti ilgalaikes Naujosios Akmenės miesto ir jo prieigų paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistemos modernizavimo ir plėtros kryptis, leidžiančias įgyvendinti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, jas konkretizuoti, rezervuoti teritorijas paviršinių (lietaus) nuotekų inžinerinių tinklų plėtrai, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos jose apribojimus.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2014 m., pabaiga – 2015 m.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinimas bendrąja tvarka.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Atgal