Naujienos

Surengtas Savivaldybės teritorijos bendrojo plano viešas svarstymas

Naujienos

Surengta Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano viešo svarstymo tiesioginė vaizdo ir garso transliacija ZOOM platformoje ir Youtube kanalu.

Savivaldybės mažojoje posėdžių salėje susirinkę Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, Administracijos ir seniūnijų darbuotojai virtualiai bendravo su nuotoliniu būdu prisijungusiais plano rengėjais ir koordinatoriais. Kita dalis Savivaldybės tarybos narių, Administracijos ir seniūnijų atstovų, gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys svarstyme dalyvavo irgi virtualiai.  

Susirinkusiems ir prisijungusiems virtualiai viešo susirinkimo dalyviams pristatyti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo konkretizuoti sprendiniai, atsakyta į klausimus, diskutuota.

Informuota, kad visuomenė plano rengėjams pateikė 53 pasiūlymus, iš jų absoliuti dauguma, 47, susiję su vėjo jėgainių įrengimu Akmenės krašte. Dėl vėjo jėgainių ir viešo svarstymo susirinkime užvirė pagrindinė diskusija, kurioje susidūrė dvi priešingos nuomonės: vieni pasisakė už jų statymą įvairiose rajono vietose, kiti – prieš. Papasakota, jog dėl jėgainių pasirašinėjamos ir visiškai prieštaringos peticijos, kelių vietovių gyventojai nuogąstaują, kad parašų rinkėjai juos klaidina. Viešo svarstymo susirinkime išklausęs abiejų prieštaringų nuomonių atstovų argumentus, Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas apibendrino: „Žmonių nuomonė – pati svarbiausia“. Ne vien ekonominiai, gamtosauginiai, urbanistiniai ar panašūs argumentai.

Posėdžiui pirmininkavęs Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Artūras Pekauskas suformulavo susirinkimo nutarimus: viešo svarstymo procedūra atlikta, tolimesnės plano rengimo procedūros bus vykdomos, Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo konkretizuotiems sprendiniams pritariama.

Išsamesnė informacija apie teritorijų planavimą pateikta Savivaldybės interneto svetainės www.akmene.lt meniu punkte „Skelbimai“, spalio 13 d. publikacijoje „Informacija apie teritorijų planavimą“. Galima kreiptis ir į projekto koordinatorę Eleonorą Grablevskienę, tel. +370 672 11410, el. p.  e.grablevskiene@atamis.lt.

Savivaldybės administracijos

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus

ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė

Autorės nuot

r.

Atgal