Naujienos

Prašymus dėl piniginės socialinės paramos teikite naudodamiesi internetu

Naujienos

 

Gerbiami gyventojai, primename, kad greičiau, patogiau ir paprasčiau prašymus dėl piniginės socialinės paramos galite pateikti naudodamiesi internetu.

Siekiant palengvinti piniginės socialinės paramos (būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, socialinės pašalpos) gavimą, prisijungę prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainės www.spis.lt. rasite:

  1. supaprastintą Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti formą. Prašymo-paraiškos formą minėtai paramai gauti galima užpildyti bei pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas). Prašymą-paraišką gauti piniginę socialinę paramą pateikusio asmens pridedamos dokumentų kopijos (skaitmeninės kopijos) laikytinos patvirtintomis;
  2. įdiegtą mokomąjį video filmą (video instrukcijos) su įgarsinimu ir titrais, kaip prisijungti prie sistemos SPIS ir užpildyti bei pateikti Prašymus-paraiškas piniginei socialinei paramai gauti (www.spis.lt/Titulinis/VideoInstrukcijos);
  3. sukurtas būsto šildymo išlaidų kompensacijos ir socialinės pašalpos skaičiuokles, kuriomis naudojantis asmuo gali sužinoti, ar ši parama jam priklauso bei preliminarų jos dydį (www.spis.lt/Skaiciuokles).

Naudojimasis sistema yra paprastas, sistema veikia visą parą, todėl nereikia sekti Savivaldybės darbo laiko, taikant prie jo savo dienotvarkę.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt. taip pat galima užsisakyti šias socialinės paramos paslaugas:

* vienkartinė išmoka vaikui;

* išmoka vaikui;

* išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;

* išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;

* išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;

* vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;

* globos (rūpybos) išmoka;

* globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas;

* vienkartinė išmoka įsikurti;

*socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas ir mokinio reikmenys)

*išmoka mirties atveju;

*slaugos, priežiūros išmoką.

Pateikus prašymą, duomenys apie jo būseną, priskirtą atsakingą darbuotoją bei priimtą sprendimą sistemoje matomi prašymą pateikusiam žmogui.  Jūsų nusiųstą prašymą nagrinės Savivaldybės darbuotojai ir praneš Jums apie sprendimą (skirta/neskirta) taip pat naudodamiesi sistema elektroniniu arba kitu Jūsų prašyme nurodytu būdu.

Siūlome kuo aktyviau naudotis teikiamomis elektroninėmis paslaugomis socialinės paramos srityje. Paslauga pasiekiama visiems, kurie naudojasi internetu tiek namuose, tiek viešosiose bibliotekose ar interneto prieigos centruose.

Tikslesnę informaciją galite gauti Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.akmene.lt, taip pat informacija teikiama Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose.

 

Vilija Žutautienė,

Socialinės paramos skyriaus piniginės paramos poskyrio vyresnioji specialistė

 

Atgal