Naujienos

Paskirstytos lėšos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams

Naujienos

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, savivaldybės įpareigotos organizuoti ir atlikti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų paraiškų vertinimą ir atranką bei finansuoti atrinktus projektus.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Akmenės rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams finansuoti skyrė 34339,0 Eur valstybės biudžeto lėšų, Savivaldybė projektams įgyvendinti planuoja papildomai skirti  20 procentų skirtųjų valstybės biudžeto lėšų, šiuo atveju – 6868,0 Eur. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams įgyvendinti paskirstyta 41207,0 Eur.

Įgyvendindama Nuostatų reikalavimus, Savivaldybės administracija organizavo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų konkursą, 2019 m. spalio–gruodžio mėn. atliko projektų paraiškų priėmimą, vertinimą ir projektų atranką, paskirstė lėšas projektų įgyvendinimui.

Savivaldybės administracija iki nustatyto termino gavo 5 nevyriausybinių organizacijų  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų paraiškas. Paraiškas pateikė:

  1. Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijų žmonių su negalia bendrija.
  2. Akmenės rajono neįgaliųjų draugija.

3.Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“.

  1. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“.
  2. VšĮ LASS šiaurės rytų centras.

Savivaldybėje projektų paraiškų vertinimą ir atranką vykdė Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija (toliau – komisija), projektų atrankos stebėseną vykdė Neįgaliųjų reikalų departamento deleguoti skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovai. Komisija per nustatytą laiką įvertino visas konkursui pateiktas projektų paraiškas ir pateikė rekomendacijas Savivaldybės administracijai dėl projektų finansavimo.

Lėšos projektams įgyvendinti paskirstytos Savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-687 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo ir projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymo“. Priimtas sprendimas finansuoti Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijų žmonių su negalia bendrijos, Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos, Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia“, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Akmenės viltis“ ir VšĮ LASS šiaurės rytų centro projektus.

Organizacijai Nuostatuose nustatyta tvarka pateikus patikslintus dokumentus pagal skirtas lėšas, komisijos pateiktas pastabas ir rekomendacijas, tarp Savivaldybės administracijos direktoriaus (arba jo įgalioto Savivaldybės administracijos darbuotojo) ir organizacijos bus pasirašoma projekto finansavimo sutartis. 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus

Paslaugų poskyrio vedėja Vida Vaičiūnienė

Atgal