Naujienos

Pasirašyta finansavimo sutartis dėl apšvietimo tinklų atnaujinimo

Naujienos

2021 m. balandžio 1 d. Akmenės rajono savivaldybės administracija ir Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1-39 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014– 2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, pasirašė finansavimo sutartį Nr. S-04.3.1-LVPA-T-116-02-0001/SS-2021-275 dėl projekto Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-02-0001 „Apšvietimo tinklų atnaujinimas mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) finansavimo.

Projekto tikslas – padidinti Akmenės rajono gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą.

Siekiant užtikrinti kokybišką ir reikalavimus atitinkantį Akmenės rajono gyvenamųjų vietovių gatvių apšvietimą, sumažinti sąnaudas elektros energijai bei gatvių apšvietimo sistemos ekaploatacijai, įgyvendinant Projektą bus modernizuojama Akmenės rajono gyvenamųjų vietovių  gatvių apšvietimo sistema: neefektyvūs senieji šviestuvai su natrio, metalo halogeno ar gyvsidabrio lempomis bus pakeisti naujais LED šviestuvais (1 623 vnt.)  bei įrengiami trūkstami LED šviestuvai ant jau esančių atramų (548 vnt.), keičiamos 45 apšvietimo valdymo spintos, keičiamos oro ir oro-kabelinės linijos į požemines kabelines linijas (16,6 km) bei įrengiamos naujos atramos (409 vnt.) vietoj esančių AB ESO priklausančių atramų ir keičiamos (95 vnt.) atramos.

Preliminari Projekto vertė – 3 101 842,74 Eur, iš jų  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1.550.921,37 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 1.550.921,37 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2021 m. balandžio mėn., Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. kovo mėn.

 

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus informacija

Atgal