Naujienos

Apie projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“

Naujienos

Akmenės rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais: Akmenės rajono paramos šeimai centru, Akmenės rajono socialinių paslaugų namais ir VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centru, vykdo ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“ (toliau ­– Projektas).

Įgyvendinant Projektą nuo 2020 m. gruodžio 22 d. yra įtraukta nauja veikla, susijusi su COVID-19 ligos protrūkio padarinių mažinimu siekiant užtikrinti būtinuosius šeimų (asmenų) poreikius.

Paslaugos teikiamos šeimoms (asmenims) karantino, riboto karantino ar ekstremaliosios situacijos metu, kai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio ar epidemijos visoje šalyje, tam tikrose jos teritorijose ir (ar) objektuose taikomos visuomenės sveikatos saugos priemonės riboja įprastą Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų viešųjų paslaugų teikimą ir socialiai pažeidžiamiems asmenims sukelia nenumatytų kasdienio gyvenimo sunkumų, siekiant užtikrinti būtinuosius šeimų (asmenų) poreikius, – maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar) pristatymo paslauga; pagalba sumokant mokesčius asmenims, priklausantiems didesnės rizikos susirgti sunkia COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma grupei, senyvo amžiaus (nuo 65 metų) ar negalią turintiems asmenims; neįgaliųjų priežiūros ir (ar) užimtumo paslaugos, teikiamos neįgaliesiems iki 21 metų, nutrūkus tiesioginiam formaliojo ugdymo procesui; kitos būtinuosius šeimos (asmens) poreikius padedančios užtikrinti paslaugos. Šios paslaugos neteikiamos šeimoms (asmenims), kurios (kurie) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauna atitinkamas socialines paslaugas.

Dėl paslaugų gavimo gyventojai gali kreiptis:

  • Ginta Sutkienė, mob. 8 645 38707, Naujosios Akmenės miesto seniūnija;
  • Airida Čerpienė, mob. 8 645 38669 Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija;
  • Viginta Stonienė, mob. 8 618 46413 Akmenės seniūnija;
  • Liudvina Byčienė, mob. 8 645 38533 Ventos seniūnija;
  • Jolanta Irnienė, mob. 8 645 38550 Papilės seniūnija;
  • Asta Skiriuvienė, mob. 8 645 38662 Kruopių seniūnija;
  • Edita Jokubauskienė, mob. 8 675 15306 Venta, Papilė.

Informuojame Savivaldybės gyventojus, kad Projekte vykdomos veiklos teikimas yra nemokamas, finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.

                                                                     

  Janė Vaitkevičienė,

Socialinės paramos skyriaus

                                                                       Paslaugų poskyrio socialinė darbuotoja konsultantė

Atgal