Posėdžiai

16
Spa.
2020
08:00

Savivaldybės tarybos posėdžio preliminari darbotvarkė

Iki 2020-10-26 17:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

 

Tarybos posėdis 2020-10-26   13.00 val.

Eil. Nr.

Projekto reg. nr. data

Nor-minis

Svarstomas klausimas

Rengėjas

Pranešėjai

     

Informacija:  Dėl projekto „Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė“ įgyvendinimo

B. Navickienė

 

1.

 

Taip

Dėl viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės įstatų patvirtinimo

D. Sketrė

 

2.

 

Taip

Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

D. Sketrė

 

3.

 

Taip

Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro įstatų patvirtinimo

D. Sketrė

 

4.

 

Taip

Dėl viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos įstatų patvirtinimo

D. Sketrė

 

5.

 

Taip

Dėl viešosios įstaigos Ventos ambulatorijos įstatų patvirtinimo

D. Sketrė

 

6.

 

Taip

Dėl viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos įstatų patvirtinimo

D. Sketrė

 

7.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

D. Sketrė

 

8.

 

Taip

Dėl trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Akmenės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos patvirtinimo

D. Sketrė

 

9.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Papilės ambulatorijai

J. Grobienė

 

10.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Ventos ambulatorijai

J. Grobienė

 

11.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Kruopių ambulatorijai

J. Grobienė

 

12.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui

J. Grobienė

 

13.

 

Ne

Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Naujosios Akmenės ligoninei

J. Grobienė

 

14.

ATSP-203
2020-10-13

Ne

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį

J. Grobienė

 

15.

ATSP-207
2020-10-14

Ne

Dėl valstybės turto nurašymo

J. Grobienė

 

16.

ATSP-206
2020-10-13

Ne

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Akmeresta“

R. Stonienė

 

17.

ATSP-208
2020-10-15

Ne

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo  uždarajai akcinei bendrovei „Gardmena“

R. Stonienė

 

18.

ATSP-205
2020-10-13

Ne

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Laumės baldai“

R. Stonienė

 

19.

ATSP-204
2020-10-13

Ne

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“

R. Stonienė

 

20.

   

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

D. Noraitė-Borusienė

 

21.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

22.

ATSP-202
2020-10-12

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-237,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

 

23.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo

V. Raubienė

 

24.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo

V. Raubienė

 

25.

 

Ne

Dėl pritarimo projekto „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ įgyvendinimui

B. Navickienė

 

26.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Globos centro ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje veiklos organizavimo ir finansavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

R. Žiedienė

 

27.

 

Taip

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

D. Rekis

 

28.

 

Taip

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T-151 „Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

D. Rekis

 

29.

   

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

A.Ruškienė

 

30.

 

Taip

Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos steigimo

S. Girvainė

 
Atgal