Posėdžiai

29
Rug.
2020
10:00

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių grafikas 2020-10-20

Iki 2020-10-20 17:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

Eil.
Nr.

Komitetas

Laikas
2020-10-20

1.

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komitetas

2020-10-20
8.00 val.

     

2.

Biudžeto, finansų ir vietos ūkio komitetas

 

2020-10-20
10.00 val.

   

3.

Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas

   

2020-10-20
13.00 val.

 

4.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

     

2020-09-20
15.00 val.

 Komitetų posėdžiai vyks didžiojoje posėdžių salėje (nuotoliniu būdu ir dalyvaujant vietoje)

Tarybos posėdis –2020-10-26  13.00 val. didžiojoje posėdžių salėje (manoma, kad posėdis vyks nuotoliniu būdu)

Atgal