Posėdžiai

21
Spa.
2020
08:00

Potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos aštuonioliktojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2020-10-26 17:00 Akmenės rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS AŠTUONIOLIKTOJO  POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2020 m. spalio     d.  Nr. M-

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  Nr. I-533 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos aštuonioliktąjį posėdį 2020 m. spalio 26 d. 13.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje ir n u s t a t a u, kad jis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės įstatų patvirtinimo.

2.2. Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.

2.3. Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro įstatų patvirtinimo.

2.4. Dėl viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos įstatų patvirtinimo.

2.5. Dėl viešosios įstaigos Ventos ambulatorijos įstatų patvirtinimo.

2.6. Dėl viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos įstatų patvirtinimo.

2.7. Dėl Akmenės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

2.8. Dėl trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Akmenės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos patvirtinimo.

2.9. Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Papilės ambulatorijai.

2.10. Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Ventos ambulatorijai.

2.11. Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Kruopių ambulatorijai.

2.12. Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui.

2.13. Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Naujosios Akmenės ligoninei.

2.14. Dėl Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešajai įstaigai Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centrui.

2.15. Dėl valstybės turto nurašymo.

2.16. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Akmeresta“.

2.17. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Gardmena“.

2.18. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Laumės baldai“.

2.19. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“.

2.20. Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

2.21. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų nuomos mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo.

2.22. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-237,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Akmenės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.23. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo.

2.24. Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo  tvarkos aprašo  patvirtinimo.

2.25. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Globos centro ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje veiklos organizavimo ir finansavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.26. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

2.27. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl 2020–2021 m. m. klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.

2.28. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.

2.29. Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos steigimo.

2.30. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Atgal