Konsultavimasis su visuomene

Kviečiame rajono gyventojus ir kraštiečius įsitraukti į savivaldos gyvenimą, jos kūrimą, puoselėjimą ir pateikti nuomonę

Kiekvienoje demokratinėje šalyje skatinamas visuomenės narių tiesioginis įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus, nes valdžios institucijų ir piliečių dialogas ir partnerystė rengiant sprendimus yra pilietinės ir demokratinės visuomenės plėtros pagrindas. Visuomenės dalyvavimas įtraukia gyventojus į socialinius ir ekonominius sprendimus. Kitaip sakant, dalyvavimas suteikia galimybę daryti įtaką sprendimams bei sudaro sąlygas platesniu mastu dalyvauti ir konfliktams bendruomenėse mažėti. 

Todėl kviečiame rajono gyventojus ir kraštiečius įsitraukti į savivaldos gyvenimą, jos kūrimą, puoselėjimą ir pateikti nuomonę.

Štai Jums pirma galimybė - vasario 26 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje bus svarstomi sprendimai susiję su seniūnaičiais:

Jei, Jūs, turite pastabų dėl šių sprendimo projektų, jei turite argumentuotą nuomonę, kodėl galėtų būti keičiamas sprendimo projektas, savo pasiūlymus siųskite iki vasario 16 d. 17 val., el. p. bendrasissk@akmene.lt

Taip norime Jums priminti, kur galite rasti aktualią informaciją apie Tarybos narius, vykstančius komitetų ir tarybos posėdžius:

  • Savivaldybės Tarybos nariai, jų kontaktai čia: www.akmene.lt > Meras ir Taryba > Taryba;
  • Savivaldybės Tarybos komitetai, jų sudėtis čia: www.akmene.lt > Meras ir Taryba > Komitetai;
  • Savivaldybės Tarybos ir Komitetų posėdžiai čia: www.akmene.lt > Meras ir Taryba > Posėdžiai;

Taip pat informaciją apie Tarybos planuojamus ir priimtus sprendimus:

  • Savivaldybės Tarybos sprendimai projektai čia: www.akmene.lt > Teisinė informacija (kairėje pusėje) > Teisės aktų projektai > Teisės aktų projektai;
  • Savivaldybės Tarybos priimti sprendimai čia: www.akmene.lt > Meras ir Taryba > Tarybos sprendimai.

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus informacija

Atgal