Konkursai į kitas pareigas

Konkursas socialinio darbuotojo pareigoms užimti

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnija skelbia konkursą socialinio darbuotojo pareigoms užimti.

Darbo sutartis – terminuota.

Tarnybinio atlyginimo koeficientas – 6 (BD).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

- turėti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba asmuo, iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba asmuo, įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, tarptautiniais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę apsaugą, vaiko teisių apsaugą ir jais vadovautis;

-  mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių, mokėti dirbti kompiuteriu su MS Office programiniu paketu kompiuterinės raštvedybos pagrindus;

- turi laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;

- turėti vairuotojo pažymėjimą ir vairavimo įgūdžių.

                      Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę, pilietybę ar amžių patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).
  5. Užpildytą pretendento anketą (anketos formą galite rasite Savivaldybės internetinėje svetainėje akmene.lt).
  6. Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes, patirtį, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.
  7. Vairuotojo pažymėjimo kopiją.

                      Pretendentas dokumentus teikia elektroniniu paštu: seniunija@akmene.lt

                      Dokumentai priimami nuo 2021 m. kovo 30 d. iki 2021 m. balandžio 13 d.

                      Telefonas pasiteiravimui ( 8 425) 40631.

Naujosios Akmenės miesto seniūnas Rimvydas Juozapavičius

Atgal