Akmenės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų taryba

1. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės stebėtojų taryba:

1.1 Vida Raubienė, savivaldybės administracijos Planavimo ir finansų valdymo skyriaus vedėja, steigėjo paskirta atstovė;

1.2 Vladimiras Silvaško, Savivaldybės tarybos narys, steigėjo paskirtas atstovas;

1.3 Ramūnas Stonkus, Savivaldybės tarybos narys, steigėjo bendru susitarimu paskirtas tarybos narys;

1.4 Rimana Vapsvienė, Naujosios Akmenės TAU rektorė, teritorijos, kur yra įstaiga, visuomenės atstovė;

1.5 Raimondas Peleckas, VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės gydytojas ortopedas traumotologas, skubios pagalbos ir konsultacijų skyriaus vedėjas, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinktas atstovas.

2. VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų taryba:

2.1 Albinas Klimas, Savivaldybės tarybos narys, steigėjo paskirtas atstovas;

2.2 Saulius Momkauskas, Savivaldybės tarybos narys, steigėjo paskirtas atstovas;

2.3 Zofija Paulikienė, Savivaldybės tarybos narė, steigėjo bendru susitarimu paskirta tarybos narė;

2.4 Stefa Venckienė, Naujosios Akmenės miesto gyventoja, teritorijos, kur yra įstaiga, visuomenės atstovė;

2.5 Dalia Žąsinienė, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro psichikos sveikatos slaugytoja, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinkta atstovė.

3. VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro stebėtojų taryba:

3.1 Irena Vorevičienė, VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės gydytoja dermatovenerologė, direktoriaus pavaduotoja gydymui, steigėjo paskirta atstovė;

3.2 Nijolė Tautkienė, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ gamybos baro viršininkė, steigėjo paskirta atstovė;

3.3 Vladislovas Balkauskas, Savivaldybės tarybos narys, steigėjo bendru susitarimu paskirtas tarybos narys;

3.4 Ana Žakienė, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Naujosios Akmenės miesto bendrijos pirmininkė, teritorijos, kur yra įstaiga, visuomenės atstovė;

3.5 Nijolė Misiuvienė, VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinkta atstovė.

4. VšĮ Ventos ambulatorijos stebėtojų taryba:

4.1 Renė Karjakinaitė, Savivaldybės administracijos Ventos seniūnijos seniūno padėjėja, steigėjo paskirta atstovė;

4.2 Vilija Bačiulienė, Ventos seniūnijos Kaimelio seniūnaitijos seniūnaitė, steigėjo paskirta atstovė;

4.3 Apolinaras Nicius, Savivaldybės tarybos narys, steigėjo bendru susitarimu paskirtas tarybos narys;

4.4 Irena Jatkauskienė, Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia“ pirmininkė, teritorijos, kur yra įstaiga, visuomenės atstovĖ;

4.5 Genovaitė Vaitkevičienė, VšĮ Ventos ambulatorijos šeimos gydytoja, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinkta atstovė.

5. VšĮ Papilės ambulatorijos stebėtojų taryba:

5.1 Saulius Bucevičius, Savivaldybės tarybos narys, steigėjo paskirtas atstovas;

5.2 Roma Lupeikienė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ vadovė, steigėjo paskirta atstovė;

5.3 Pranciškus Zaramba, savivaldybės tarybos narys, steigėjo bendru susitarimu paskirtas tarybos narys;

5.4 Jūratė Šiurkuvienė, asociacijos „Gumbakių bendruomenė“ pirmininkė, teritorijos, kur yra įstaiga, visuomenės atstovė;

5.5 Violeta Masevičienė, VšĮ Papilės ambulatorijos šeimos gydytoja, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinkta atstovė.

6. VšĮ Kruopių ambulatorijos stebėtojų taryba:

6.1 Asta Skiriuvienė, Savivaldybės administracijos Kruopių seniūnijos socialinė darbuotoja, steigėjo paskirta atstovė;

6.2 Daiva Lunkevičienė, Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, steigėjo paskirta atstovė;

6.3 Gedas Adomaitis, Savivaldybės tarybos narys, steigėjo bendru susitarimu paskirtas tarybos narys;

6.4 Meilutė Kaminskienė, Kruopių bendruomenės pirmininkė, teritorijos, kur yra įstaiga, visuomenės atstovė;

6.5 Vijoleta Petraitienė, VšĮ Kruopių ambulatorijos gydytoja odontologė, įstaigos visuotinio susirinkimo išrinkta atstovė.

Atgal